Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Collegium Civitas
WWW: www.civitas.edu.pl
E-mail: rekrutacja@collegium.edu.pl
Adres: Plac Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro, 00-901 Warszawa.
Telefon: 022 657 71 87 89.
Fax: 022 656 71 75.
Rok powstania: 1997r.
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE W JĘZYKU POLSKIM: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stosunki Międzynarodowe ogólne Studia eurazjatyckie Negocjacje w dyplomacji Bezpieczeństwo strategiczne Analiza procesów globalizacji Międzynarodowa współpraca samorządów SOCJOLOGIA Socjologia ogólna Specjalność nauczycielska w zakresie WOS i WOK Marketing, reklama i nowe media Zarządzanie personelem Mediacje i negocjacje Badania rynku i opinii publicznej Animacja kultury i społeczności lokalnych POLITOLOGIA Politologia ogólna Dziennikarstwo Specjalność nauczycielska w zakresie WOS i WOK Administracja publiczna i samorządowa Psychologia i doradztwo polityczne Analiza i badania polityczne STUDIA II STOPNIA STACJONARNE W JĘZYKU POLSKIM: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Dyplomacja Unia Europejska Studia Strategiczne Międzynarodowa współpraca rozwojowa SOCJOLOGIA Kultura, nowe media i komunikacja społeczna Stosowana psychologia społeczna Badania opinii społecznej, mediów i rynku POLITOLOGIA Dziennikarstwo Liderzy i przywództwo w polityce Marketing polityczny STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) W JĘZYKU POLSKIM: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stosunki Międzynarodowe ogólne Negocjacje w dyplomacji Analiza procesów globalizacji SOCJOLOGIA Socjologia ogólna Badania rynku i opinii publicznej Animacji kultury i społeczności lokalnych POLITOLOGIA Politologia ogólna Administracja publiczna i samorządowa Analiza i badania polityczne STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) W JĘZYKU POLSKIM: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalizacja w zakresie Dyplomacji, Studiów Strategicznych i Unii Europejskiej SOCJOLOGIA Kultura, nowe media i komunikacja społeczna Stosowana psychologia społeczna Badania opinii społecznej, mediów i rynku POLITOLOGIA Politologia ogólna Liderzy i marketing polityczny STUDIA I STOPNIA STACJONARNE DWUJĘZYCZNE (po 50% zajęć w j. polskim i angielskim): INTERNATIONAL RELATIONS POLITICAL SCIENCE FILOLOGIA ANGIELSKA - NOWOŚĆ Specjalność nauczycielska z dodatkową specjalnością w zakresie WOS STUDIA II STOPNIA STACJONARNE DWUJĘZYCZNE (po 50% zajęć w j. polskim i angielskim): INTERNATIONAL RELATIONS Dyplomacja Studia Strategiczne Unia Europejska POLITICAL SCIENCE Liderzy i przywództwo w polityce Marketing polityczny STUDIA I STOPNIA STACJONARNE W JĘZYKU ANGIELSKIM: INTERNATIONAL RELATIONS POLITICAL SCIENCE STUDIA II STOPNIA STACJONARNE W JĘZYKU ANGIELSKIM: INTERNATIONAL RELATIONS POLITICAL SCIENCE JOINT EUROPEAN MASTER'S IN HUMAN RIGHTS AND GENOCIDE STUDIES
Tryby prowadzenia zajęć:

Collegium Civitas prowadzi studia w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).
Opis szkoły:

Collegium Civitas - niepubliczna szkoła wyższa w Warszawie - rozpoczęła działalność w roku 1997. Siedzibą uczelni jest Pałac Kultury i Nauki, XII piętro. Uczelnia powstała z inicjatywy naukowców z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, działa pod patronatem pięciu instytutów nauk społecznych PAN: Instytutu Filozofii i Socjologii, Instytutu Historii, Instytutu Sztuki oraz Instytutu Slawistyki. Collegium Civitas jest zarejestrowane w MEN pod numerem 127, ma uprawnienia do nadawania tytułu licencjata, magistra i doktora. Oferuje studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) w ramach takich kierunków jak: Socjologia, Stosunki Międzynarodowe, Politologia, Dziennikarstwo. Uczelnia prowadzi studia dwujęzyczne (angielsko-polskie) na takich kierunkach jak: Stosunki Międzynarodowe, Politologia oraz Filologia Angielska. Oferuje również pełne studia w języku angielskim na kierunkach International Relations, Political Science oraz studia II stopnia na kierunku Joint European Master of Arts in Human Rights and Genocide Studies prowadzone we współpracy z trzema europejskimi uniwersytetami (Kingston University in London, Siena University oraz Viadrina European University in Frankfurt an der Oder). Collegium Civitas posiada również bogatą ofertę wykładów otwartych, warsztatów, kursów przedmiotowych oraz studiów podyplomowych. Uczelnia prowadzi studia doktoranckie we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN oraz Program Doktorski Katedry Socjologii Collegium Civitas umożliwiający uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie Socjologii. Wysoką jakość kształcenia w Collegium Civitas potwierdzają coroczne wysokie notowania w rankingach tygodnika "Wprost", "Polityka", Akademickiego Centrum Informacyjnego, "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej"; Certyfikat Jakości Kształcenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz nagrody dla najlepszego Nauczyciela Akademickiego Warszawy. Uczelnia uzyskała również pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Stosunki Międzynarodowe i Socjologia, a także Certyfikat Jakości Kształcenia - akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej - dla kierunku Socjologia.
Dodatkowe atuty:

10 powodów, dla których warto studiować w Collegium Civitas 1. DOBRE PRZYGOTOWANIE DO PRACY: solidne wykształcenie, specjalności i specjalizacje odpowiadające wymaganiom rynku pracy, praktyki zawodowe w kraju i za granicą, Centrum Karier CC służące fachową pomocą, prestiż Collegium - wszystko to ułatwia wejście na rynek pracy. 2. STUDIA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI: dzięki najlepszym wykładowcom - wybitnym uczonym z PAN i doświadczonym praktykom. Zajęcia m.in. prowadzą: red. Edwin Bendyk; Jakub Borawski; prof. Krzysztof Byrski; dr Jacek Czaputowicz; prof. Waldemar Dziak; dr Jakub Ferenc; mjr Michał Fiszer; prof. Andrzej Friszke; prof. Tadeusz Gadacz; red. Barbara Hrybacz; prof. Antoni Z. Kamiński; dr Jarosław Kilian; prof. Eugeniusz C. Król; red. Grzegorz Miecugow; prof. Andrzej Paczkowski; dr Tomasz Płudowski; prof. Jacek Saryusz-Wolski; dr Rafał Trzaskowski; prof. Krzysztof Zanussi; red. Jacek Żakowski. Poziom kształcenia potwierdzony pozytywną opinią Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Stosunki Międzynarodowe i Socjologia oraz Certyfikatem Wiarygodnej Szkoły. 3. PRZEMYŚLANY PROGRAM STUDIÓW: nowoczesny, bogaty i interdyscyplinarny. Bezwydziałowa struktura i ECTS (Europejski System Transferu Punktów) pozwala korzystać z oferty blisko 300 zajęć na wszystkich kierunkach. Unikatowe zajęcia ze stylu, gry symulacyjne, warsztaty, spotkania z praktykami. 4. BLISKO ŚWIATA: dzięki umowom z 33 uczelniami państw Unii Europejskiej, USA, Koreą, Kanadą, Kazachstanem oraz Rosją, studenci CC mają dużo większe, niż studenci innych uczelni, szanse na wyjazdy do renomowanych uczelni zagranicznych. 5. POMOC FINANSOWA: studenci Collegium korzystają ze stypendiów za wyniki w nauce, sportowych, socjalnych, mieszkaniowych. Mają prawo ubiegać się o zapomogi, stypendia MEiN oraz zniżki w czesnym. Co piąty student CC uzyskał w zeszłym roku pomoc finansową. Sprawdź, jak możesz już teraz uzyskać Zniżkę dla Przyjaciół. 6. WYSOKIE NOTOWANIA: najwyższą jakość kształcenia potwierdzają coroczne wysokie notowania w rankingach tygodnika "Wprost", "Polityka", Akademickiego Centrum Informacyjnego oraz "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej"; Certyfikat Jakości Kształcenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz nagrody dla najlepszego Nauczyciela Akademickiego Warszawy. 7. NAUKA JĘZYKÓW: w małych grupach, w laboratoriach EMPiK - jednej z najlepszych szkół językowych w kraju. Około 400 godzin lektoratów - język: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub japoński. Dla obcokrajowców - Polish as a foreign language. 8. STUDY IN ENGLISH: pierwsza uczelnia w kraju oferująca studia społeczne także w języku angielskim. Studia takie wybierają nie tylko obcokrajowcy, ale też Polacy, którzy myślą poważnie o karierze w międzynarodowym biznesie, polityce lub nauce. 9 NAJLEPSZA SIEDZIBA: Pałac Kultury i Nauki to doskonała lokalizacja ze względów komunikacyjnych; przestronne i wygodne wnętrza z widokiem na całe miasto; miejsce bezpieczne i bez barier dla osób niepełnosprawnych. 10. PRZYJAZNA ATMOSFERA: studenci Collegium Civitas to ludzie sympatyczni i otwarci, osoby nietuzinkowe. Bogate życie studenckie obejmuje koła naukowe i sekcje sportowe, dni narodowe i spotkania ze znanymi osobistościami, konferencje i seminaria, a także imprezy w dobrych warszawskich klubach i innych ciekawych miejscach.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

STUDIA PODYPLOMOWE NIESTACJONARNE Collegium Civitas i Instytutu Adama Mickiewicza: Dyplomacja kulturalna STUDIA PODYPLOMOWE NIESTACJONARNE Collegium Civitas i Instytutu Sztuki PAN: Historia Sztuki. Perspektywa społeczna i polityczna. STUDIA PODYPLOMOWE NIESTACJONARNE Collegium Civitas i Instytutu Studiów Politycznych PAN: Stosunki Międzynarodowe i Dyplomacja Zarządzanie Organizacjami Pozarządowymi STUDIA PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE Instytutu Studiów Politycznych PAN we współpracy z Collegium Civitas: Podyplomowe Indywidualne Studia w zakresie Socjologii Podyplomowe Indywidualne Studia w zakresie Nauk o Polityce DOKTORAT W COLLEGIUM CIVITAS: Program Doktorski Katedry Socjologii Collegium Civitas STUDIA PODYPLOMOWE I DOKTORANCKIE Instytutu Slawistyki PAN we współpracy z Collegium Civitas: Studium Języków, Literatur i Kultur Słowiańskich Studium Mniejszości Narodowych i Małych Ojczyzn KURSY PRZEDMIOTOWE


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u