Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania
WWW: www.licencjat.pl
E-mail: rekrutacja@wsiiz.pl
Adres: 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32.
Telefon: 022 856 70 50; 22 646 20 60.
Fax: 022 646 34 18.
Data powstania: 04 listopada 2003r.
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie jest uczelnią wydziałową, w której funkcjonuje pięć wydziałów:
 • Wydział Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury,
 • Wydział Ekologii i Ochrony Środowiska,
 • Wydział Informatyki,
 • Wydział Administracji,
 • Wydział Zarządzania.
 • Wydział Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury (studia inżynierskie / I stopnia) prowadzi kierunek gospodarka przestrzenna
 • Wydział Ekologii i Ochrony Środowiska (studia inżynierskie / I stopnia) prowadzi kierunek ochrona środowiska
 • Wydział Informatyki (studia inżynierskie / I stopnia) prowadzi kierunek informatyka
 • Wydział Administracji (studia licencjackie / I stopnia) prowadzi kierunek administracja
 • Wydział Zarządzania (studia licencjackie / I stopnia) prowadzi kształcenie na kierunku zarządzanie
Tryby prowadzenia zajęć:

studia stacjonarne; niestacjonarne.
Opis szkoły:

Misją Uczelni jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr o unikalnych umiejętnościach pozyskiwania i efektywnego zarządzania środkami finansowymi Unii Europejskiej zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju oraz jednoczącej się Europy, posiadających umiejętności kreowania rozwoju infrastruktury i postępu w nowych warunkach struktur gospodarki europejskiej i przemian strukturalnych na poziomie kraju oraz regionów, a także w rozwoju nowoczesnych technologii. Historia Uczelni to nieustanny rozwój bazy dydaktycznej, zasobów bibliotecznych przy jednoczesnych nakładach na wyposażenie bazy naukowej, zwiększenie liczby pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym samodzielnych pracowników nauki o znaczącym dorobku zawodowym i naukowym) oraz ciągły wzrost liczby kandydatów na studia.
Dodatkowe atuty:

w celu aktywizacji kandydatów na studia w WSIiZ, uczelnia prowadzi szeroki program zniżek i bonusów, które nie tylko mają zachęcić młodzież do podjęcia kształcenia, ale przede wszystkim ułatwić im proces edukacyjny. W ramach pomocy socjalnej student może ubiegać się o następujące świadczenia: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, stypendium mieszkaniowe, stypendium na wyżywienie, zapomogę. Uczelnia promuje najzdolniejszych studentów przyznając im stypendium naukowe i sportowe. Ponadto WSIiZ uczestniczy w życiu społecznym poprzez kierowanie do studentów, jak również społeczności lokalnej wykładów otwartych. WSIiZ jest uczelnią w pełni europejską o czym mogą świadczyć, przyjęte do realizacji, trzy główne polityki europejskie: 1. równości szans; 2. społeczeństwa informacyjnego; 3. ochrony środowiska.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

STUDIUM PODYPLOMOWE z GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI w zakresie:
 • pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;
 • zarządzania nieruchomościami;
 • wyceny nieruchomości.
Uczelnia prowadzi przygotowanie zawodowe w formie praktyki studenckiej, a także organizuje szkolenia mające odpowiadać aktualnym zagadnieniom i problemom, z którymi spotykają się absolwenci uczelni np. jak założyć własną działalność gospodarczą.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u