Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Radomska Szkoła Wyższa
WWW: www.rsw.edu.pl
E-mail: rsw@rsw.edu.pl
Adres: 26-600 Radom, ul. Zubrzyckiego 2.
Telefon: 0-48 344-13-97.
Fax: 0-48 344-13-52.
Rok powstania: 1994r.
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • informatyka stosowana
 • gospodarka i zarządzanie nieruchomościami
 • turystyka i hotelarstwo
 • finanse przedsiębiorstw
 • bankowość
 • rachunkowość
 • likwidacja szkód i ocena ryzyka ubezpieczeniowego
 • gospodarka miejska i regionalna
 • planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami
 • zarządzanie środowiskiem i przestrzenią
 • pielęgniarstwo
 • pielęgniarstwo pomostowe
 • fizjoterapia
Tryby prowadzenia zajęć:

stacjonarne i niestacjonarne.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

kursy pedagogiczne.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u