Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie
WWW: www.wszp.edu.pl
E-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
Adres: Warszawa 02-776, ul. Dereniowa 52/54.
Telefon: 0801080380, +22 855 49 16.
Fax: +22 855 49 16 w. 113.
Rok powstania: 2001.
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

Studia licencjackie:
 • SOCJOLOGIA
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • ZARZĄDZANIE Specjalności:
  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
  • Psychologia Społeczna
  • Bezpieczeństwo i Stosunki Międzynarodowe
  • Administracja i Bezpieczeństwo Publiczne
  • Zarządzanie Kryzysowe
  • Zarządzanie Logistyczne
  • Nowe Media i Komunikacja Społeczna
  • Zarządzanie w Animacji i Nowych Mediach
Tryb prowadzenia zajęć:

zaoczny.
Opis szkoły:

Stawiamy na: WIEDZĘ * UMIEJĘTNOŚCI * SATYSFAKCJĘ. Zajęcia na studiach licencjackich i podyplomowych prowadzą dydaktycy i praktycy biznesu, w formie tradycyjnej jak i Distance Learning. Promujemy naszych studentów na rynku pracy, pomagamy w określeniu ścieżki kariery i osiąganiu wyznaczonych celów. Współpracujemy z wieloma instytucjami w zakresie zatrudnienia i doradztwa personalnego. Autorska konstrukcja programu oparta jest o dewizę JEDEN DYPLOM - DWA ZAWODY, co oznacza, że absolwent otrzymuje wiedzę z dwóch dziedzin nauki: kierunkowej oraz specjalnościowej.
Dodatkowe atuty:

 • świetni wykładowcy
 • niskie czesne
 • lokalizacja blisko metra
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Studia podyplomowe:
 • KAPITAŁ LUDZKI
 • ANIMACJA I NOWE MEDIA
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE
 • RATOWNICTWO KRYZYSOWE
 • PRAWO I ADMINISTRACJA


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u