Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Akademia Podlaska
WWW: www.ap.siedlce.pl
E-mail: dydaktyk@ap.siedlce.pl
Adres: ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce.
Telefon: 025 643 19 21, 025 643 19 22.
Fax: 025 644 20 45.
Data powstania: 1969r.

Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

Wydział Humanistyczny (studia I i II stopnia):
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Filologia polska
 • Historia
 • Pedagogika:
  • animator i menadżer kultury
  • edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
  • opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
  • opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
  • pedagogika z plastyką i edukacją regionalną
  • przysposobienie obronne i obrona cywilna
 • Politologia
Wydział Humanistyczny (studia I stopnia):
 • Filologia:
  • anglistyka i język rosyjski
  • germanistyka i język angielski
  • rusycystyka i język angielski
Wydział Nauk Ścisłych (studia I i II stopnia):
 • Chemia
 • Informatyka (inż.)
 • Matematyka
Wydział Rolniczy (studia I i II stopnia):
 • Biologia
 • Rolnictwo (inż.)
 • Zootechnika (inż.)
Wydział Zarządzania (studia I i II stopnia):
 • Zarządzanie
Wydział Zarządzania (studia I stopnia):
 • Administracja
Tryby prowadzenia zajęć:

 • stacjonarny
 • niestacjonarny
Opis szkoły:

Akademia Podlaska to uczelnia publiczna z ponad 12 tysiącami studentów. Posiada prawo doktoryzowania w 5, a habilitowania w 2 dyscyplinach naukowych. Uczelnia posiada bardzo dobre zaplecze infrastrukturalne, budynki jednostek naukowo-dydaktycznych, międzywydziałowych i domy studenckie.
Dodatkowe atuty:

Akademia Podlaska prezentuje wysoką jakość studiów, potwierdzoną akredytacjami Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Uczelnia posiada największą w regionie bibliotekę naukową. Studentom oferuje najnowocześniejsze wyposażenie laboratoriów, nowoczesną infrastrukturę informatyczną. Studenci mają możliwość odbywania nauki za granicą w ramach programu Socrates Erasmus. Uczelnia jest w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (pierwsza uczelnia integracyjna w Polsce). Akademia otrzymała wyróżnienie w kategorii Uczelnia Przyjazna Wolontariatowi.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Wydział Humanistyczny:
 • Podyplomowe Studium Filologii Polskiej
 • Podyplomowe Studium Kulturoznawstwa
 • Podyplomowe Studium Historii i Wiedzy o Społeczeństwie
 • Podyplomowe Studium Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją
 • Podyplomowe Studium Edukacji Obronnej
 • Podyplomowe Studium Pedagogiki Integracyjnej
 • Podyplomowe Studium Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej
 • Podyplomowe Studium Surdopedagogiki
 • Podyplomowe Studium Wychowania Przedszkolnego
 • Podyplomowe Studium Kształcenia Zintegrowanego
 • Podyplomowe Studium Wiedzy o Społeczeństwie
 • Podyplomowe Studium Promocji Zdrowia i Opieki Prozdrowotnej
 • Podyplomowe Studium Zaburzeń Komunikacji Językowej w zakresie czytania i pisania
 • Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego
Wydział Nauk Ścisłych:
 • Podyplomowe Studium Informatyki
 • Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki
 • Podyplomowe Studium Projektowania Grafiki Komputerowej
 • Podyplomowe Studium Projektowania i Administrowania Sieciami Komputerowymi
 • Podyplomowe Studium Projektowania i Administrowania Bazami Danych
 • Podyplomowe Studium Projektowania i Administrowania Serwisami Internetowymi
 • Podyplomowe Studium Projektowania i Zarządzania Zasobami Informatycznymi w Biznesie i Administracji
 • Podyplomowe Studium Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych
 • Podyplomowe Studium Matematycznych Podstaw Rachunkowości i Finansów
 • Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Matematyki
 • Podyplomowe Studium Matematycznych Podstaw Zarządzania Finansami
Wydział Rolniczy:
 • Podyplomowe Studium Kształcenia Blokowego w zakresie Przyrody
 • Podyplomowe Studium Zarządzania Przestrzenią Przyrodniczą
 • Podyplomowe Studium Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Zarządzania:
 • Podyplomowe Studium Służby Cywilnej, Administracji Publicznej, Zarządzania Jednostkami Terenowymi oraz Rozwoju Regionalnego i Lokalnego
 • Podyplomowe Studium Strategicznego Zarządzania Personelem


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u