Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Zespół Kolegiów Nauczycielskich
WWW: www.zkn.edu.pl
E-mail: zknpark6@os.home.pl
Adres: 07-410 Ostrołęka, ul. Parkowa 6.
Telefon: 029 764-66-37.
Fax: 029 764-66-37.
Data powstania: 1991r.

Zdjęcie1 Zdjęcie2 Zdjęcie3 Zdjęcie4
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

STUDIA DZIENNE, BEZPŁATNE, LICENCJACKIE
 • Informatyka z matematyką
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Język polski z pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą*
 • Język rosyjski z rozszerzonym programem jęz. angielskiego
 • Kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
* Specjalność zostanie uruchomiona 01.10.2007 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii MEN

Kwalifikacje zawodowe po ukończeniu Kolegium Nauczycielskiego i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych:
 • Dyplom ukończenia KN uprawnia do nauczania w szkołach podstawowych,
 • Dyplom ukończenia NKJO uprawnia do nauczania we wszystkich typach szkół
  (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 104, poz. 664)).
Składanie dokumentów:
od 2 lipca do 7 września 2007.
Tryby prowadzenia zajęć:

Studia dzienne.
Opis szkoły:

Publiczna placówka kształcąca nauczycieli w toku trzyletnich, bezpłatnych studiów dziennych.
Istnieje od 1991r.
Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Nasi absolwenci, po złożeniu egzaminu licencjackiego otrzymują dyplomy ukończenia wyższych studiów zawodowych z tytułem licencjata Uniwersytetu Warszawskiego lub Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
ZKN może pochwalić się nowoczesną, bardzo dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną z zasobną biblioteką i czytelnią. W skład naszej bazy wchodzą m.in. 3 pracownie komputerowe z szerokopasmowym dostępem do internetu, 2 laboratoria językowe, dwie aule, siłownia.
Przy ZKN funkcjonuje Internat, w którym (oprócz zakwaterowania) słuchacze ZKN mają możliwość korzystania z szerokopasmowego dostępu do internetu w pokojach mieszkalnych oraz ze sprzętu znajdującego się w pracowni komputerowej.
Dodatkowe atuty:

 • nauka na wszystkich specjalnościach odbywa się nieodpłatnie;
 • nauka trwa 3 lata;
 • kształcenie kończy się uzyskaniem dyplomu Kolegium Nauczycielskiego lub Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
 • Istnieje możliwość uzyskania:
  • dyplomu licencjackiego,
   Uniwersytetu Warszawskiego po specjalnościach: Język polski; Język niemiecki; Język angielski; Język rosyjski z rozszerzonym programem jęz. angielskiego,
  • dyplomu licencjackiego
   Akademii Podlaskiej w Siedlcach po specjalnościach: Informatyka z matematyką; Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną; Kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne,
  • istnieje też możliwość kontynuacji studiów na uczelniach patronackich.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u