Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki
WWW: www.wssmia.edu.pl
E-mail: rekrutacja@wssmia.edu.pl
Adres: 01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 10.
Telefon: 022 6658138.
Fax: 022 6658136.
Data powstania: 1997r.

Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

Politologia na Wydziale Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki ma już długą tradycję jako, że powstała razem z uczelnią w 1997 roku. Od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród studentów z Polski i zagranicy. Oferujemy naszym studentom wiele ciekawych i niespotykanych specjalności na studiach stopnia I (licencjackich) i stopnia II (magisterskich uzupełniających).
Studia I stopnia licencjackie - 3 letnie (6 semestrów):
 • Amerykanistyka
 • Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
 • Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
 • Dziennikarstwo
 • Studia europejskie
Studia II stopnia magisterskie uzupełniające - 2 letnie (4 semestry):
 • Amerykanistyka
 • Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
 • Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
 • Dziennikarstwo
 • Studia europejskie
 • Edukacja publiczna
 • Kultura i społeczeństwo
 • Polityka gospodarcza
 • Polityka historyczna (nowość - pierwsza tego rodzaju specjalność w Polsce)
 • Polityka samorządowa
 • Polityka w administracji rządowej
 • Polityka zdrowotna w Polsce i UE
 • Socjologia polityki
Tryby prowadzenia zajęć:

tryb stacjonarny (dzienne) i niestacjonarny (zaoczne), w tym jako nieliczni w Polsce studia niestacjonarne wspomagane technikami kształcenia na odległość.
Opis szkoły:

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki jest akademicką uczelnią niepaństwową powstałą w 1997 r. z uprawnieniami wyższej uczelni państwowej nadanymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poz. 123 w rej.). Uczelnia prowadzi studia I stopnia licencjackie i II stopnia uzupełniające magisterskie na kierunku Politologia.
Dodatkowe atuty:

 • Uczelnia współpracuje ściśle z prestiżowymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi w zakresie kadry, programów i technik kształcenia.
 • Studenci osiągający wysoką średnią ocen w semestrze otrzymują stypendia naukowe.
 • Studenci odbywaj praktyki w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych. Dla najlepszych studentów - staże w Stanach Zjednoczonych.
 • Na studiach licencjackich I stopnia lektoraty z języków: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski.
 • W naszej uczelni studenci mogą uzyskać stypendia naukowe lub socjalne.
 • WSSMiA jest również Międzynarodową Agencją Pośrednictwa Pracy i jako pierwsza polska Uczelnia zapewnia absolwentom pomoc w zatrudnieniu w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii i innych krajach Unii Europejskiej na stanowiskach merytorycznych - wakacyjne wyjazdy do pracy!
 • Uczelnia jest oficjalnym ośrodkiem egzaminacyjnym Pearson Language Assessment - największej instytucji organizującej egzaminy w UK, Edexcel, Pearson Company - organizującym egzaminy języka angielskiego LTE - London Tests of English.
Dodatkowe atuty:

Studia podyplomowe:
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Infobrokerstwo.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u