Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka
WWW: www.euczelnia.com
E-mail: rekrutacja@wshifm.edu.pl
Adres: ul. Nowogrodzka 56, 00-695 Warszawa.
Telefon: 022 490 42 22.
Fax: 022 629 44 13.
Rok powstania: 1995r.
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

 • Ekonomia,
 • Finanse i rachunkowość,
 • Zarządzanie,
 • Turystyka i rekreacja.
Studia prowadzone we współpracy z Wyższą Szkołą Mazowiecka:
 • Ratownictwo medyczne,
 • Fizjoterapia,
 • Pielęgniarstwo,
 • Europeistyka,
 • Administracja.
Kierunki planowane:
 • Informatyka (we współpracy z IBM),
 • Pedagogika,
 • Historia,
 • Bezpieczeństwo.
Tryby prowadzenia zajęć:

stacjonarne (od poniedziałku do piątku) i niestacjonarne (od piątku popołudnia do niedzieli).
Opis szkoły:

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, podyplomowe, w tym Executive MBA z zakresu finansów, marketingu, innowacyjnej energetyki oraz IT, a także studia doktoranckie we współpracy z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Wydziały WSHiFM w Warszawie: Ekonomii, Zarządzania i Finansów, Turystyki, Europeistyki oraz Informatyki we współpracy z IBM. WSHiFM planuje otworzyć wydział bezpieczeństwa, pedagogiki oraz medycyny. Uczelnia wraz z Wyższą Szkołą Mazowiecką będzie prowadziła studia z zakresu administracji i fizjoterapii. WSHiFM posiada wydziały i instytuty w Starachowicach, Lublinie, Radomiu i Zielonej Górze.
Dodatkowe atuty:

 • współpraca z zagranicznymi partnerami,
 • czerpanie wzorców od zachodnich uczelni,
 • długofalowe inwestycje w badania i rozwój,
 • dwa dyplomy (polskiej i zagranicznej uczelni) dla absolwentów wybranych programów zagranicznych,
 • wyjazdy za granicę do jednej z ponad kilkudziesięciu partnerskich uczelni zarówno w Europie, jak i w Afryce oraz Azji,
 • stypendia, ulgi i zapomogi,
 • zwolnienie z opłat czesnego dla najlepszych studentów studiów stacjonarnych,?
 • patronat firmy IBM nad studiami prowadzonymi na Wydziale Informatyki Gospodarczej.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

 • Cisco Academy,
 • Microsoft Academy.
Studenci specjalności Turystyka lotnicza mają możliwość zrobienia licencji pilota.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u