Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Wyższa Szkoła Promocji
WWW: www.wsp.pl
E-mail: bos@wsp.pl
Adres: Al. Jerozolimskie 44 (wieżowiec przy Rotundzie), 00-024 Warszawa.
Telefon: Biuro Rekrutacji: 22 433 76 15, Biuro Obsługi Studenta: 22 433 76 16.
Fax: 22 433 76 16.
Rok powstania: 2000r.
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Studia I stopnia (licencjackie):
  • reklama,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • projektowanie multimedialne
Studia II stopnia (magisterskie):
  • reklama,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • public relations
Tryby prowadzenia zajęć:

zajęcia prowadzone są w trybie dziennym i zaocznym.
Opis szkoły:

Wyższa Szkoła Promocji jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się uczelni w Warszawie. Na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) kształci w trzech unikatowych specjalnościach: reklama, projektowanie multimedialne i zarządzanie zasobami ludzkimi, zaś na studiach drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) w specjalnościach: reklama, zarządzanie zasobami ludzkimi, public relations. Celem uczelni jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki rzetelnym podstawom wiedzy teoretycznej oraz zaawansowanym umiejętnościom praktycznym dostosują się do oczekiwań rynku pracy. Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie prowadzi zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i warsztatów, co uatrakcyjnia zdobywanie potrzebnej wiedzy praktycznej. Realizuje nowoczesne programy studiów prowadzone interaktywnymi metodami z wykorzystaniem najnowszych technologii edukacyjnych.
Dodatkowe atuty:

do niewątpliwych atutów WSP można również zaliczyć: bogate życie kulturalne uczelni, a także szeroki wachlarz zajęć specjalizacyjnych, profesjonalne studio nagraniowe i atelier fotograficzne, możliwość korzystania z różnego rodzaju kół zainteresowań, cenioną kadrę dydaktyczną oraz praktyki zawodowe w prestiżowych firmach.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

STUDIA PODYPLOMOWE:
  • Podyplomowe Studia Organizacji Wydarzeń i Sponsoringu
  • Podyplomowe Studia Motywowania Personelu
  • Podyplomowe Studia Zarządzania Reklamą
  • Podyplomowe Studia Rzeczników Prasowych Instytucji Publicznych


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u