Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
WWW: www.opole.janski.edu.pl
E-mail: dziekanat@opole.janski.edu.pl
Adres: 45-061 Opole ul. Katowicka 55.
Telefon: 077 4427650.
Fax: 077 4427650.
Data powstania: 06.08.2004.
Logo
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

 • Stosunki międzynarodowe
Tryby prowadzenia zajęć:

 • stacjonarne (dzienne);
 • niestacjonarne (zaoczne).
Opis szkoły:

Uczelnia powstała w 1993 roku i jest jedną z najstarszych niepublicznych szkół wyższych. W Opolu działa od 2004 roku. Szkoła stawia na wysoki poziom wykształcenia oraz na rozwój etyczny i duchowy studenta.
Dodatkowe atuty:

 • atrakcyjne specjalności;
 • konkurencyjne czesne;
 • możliwość płatności w ratach;
 • gwarancja stałego czesnego;
 • rozbudowany system stypendialny;
 • atrakcyjne praktyki;
 • nie prowadzimy zajęć w niedzielę (zaoczni) oraz poniedziałki (dzienni);
 • dobra kadra dydaktyczna.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

 • Audyt organizacyjny
 • Coaching (Trener biznesu)
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Ewaluacja projektów rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Gospodarka przestrzenna w warunkach zrównoważonego rozwoju
 • Komunikacja społeczna i public relations
 • Logistyka w zarządzaniu
 • Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe
 • Oligofrenopedagogika
 • Organizacja i zarządzanie instytucjami pomocy społecznej
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Rachunkowość
 • Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zurbanizowanych
 • Szacowanie nieruchomości
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską
 • Zarządzanie BHP
 • Zarządzanie kadrami
 • Zarządzanie, marketing i przedsiębiorczość dla nauczycieli
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie ruchem granicznym
 • Zarządzanie projektami współfinansowanymi z UE (z elementami pozyskiwania funduszy)
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i ochrona ludności


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u