Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
WWW: www.pwsz.nysa.pl
E-mail: pwsz@pwsz.nysa.pl
Adres: ul.Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa.
Telefon: 077 448 47 00.
Fax: 077 435 29 89.
Data powstania: 1 czerwca 2001.
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

 • Architektura i urbanistyka
 • Architektura i urbanistyka - specjalność konserwacja i ochrona zabytków
 • Dietetyka
 • Filologia - specjalność filologia angielska
 • Filologia - specjalność filologia germańska
 • Finanse i rachunkowość
 • Informatyka
 • Jazz i muzyka estradowa
 • Filologia - specjalność język biznesu angielski
 • Filologia - specjalność język biznesu czeski
 • Historia
 • Kosmetologia
 • Pielęgniarstwo
 • Pielęgniarstwo - studia pomostowe
 • Ratownictwo medyczne
 • Rolnictwo
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zdrowie publiczne
uzyskany tytuł inżyniera lub licencjat w zależności od kierunku studiów.
Tryby prowadzenia zajęć:

studia stacjonarne (tryb dzienny)- zajęcia od poniedziałku do piątku, studia niestacjonarne (tryb zaoczny) - zajęcia w weekendy.
Opis szkoły:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie rozpoczęła działalność 1 czerwca 2001 roku. Utworzenie uczelni w Nysie nawiązywało do idei arcyksięcia biskupa Karola, który powołał w 1623 roku pierwszy na Śląsku Uniwersytet w Nysie i mianował jego rektorem znanego astronoma Christopha Scheinera (odkrywcę plam na Słońcu). Uczelnia posiada 9 budynków dydaktycznych, akademik i 2 hale sportowe o łącznej powierzchni ponad 20 tysięcy m2. Obiekty są wyremontowane i odrestaurowane, czego dowodem jest wyróżnienie Uczelni przez Głównego Konserwatora Zabytków w Polsce. Sale dydaktyczne są wyposażone na europejskim poziomie. Obecnie uczelnia kształci około 5000 studentów, z czego około 20% to studenci studiów niestacjonarnych. W ciągu 7 lat PWSZ wypromowała prawie 3000 inżynierów i licencjatów. PWSZ w Nysie oferuje kształcenie na 17 kierunkach, zarówno w trybie dziennym jak i zaocznym, na 6 i 7 semestralnych studiach licencjackich i inżynierskich (pierwszego stopnia). Strukturę Uczelni tworzy 12 Instytutów, Studium Nauk Podstawowych, Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego. Instytuty Informatyki, Neofilologii, Pielęgniarstwa, Architektury oraz Zarządzania uzyskały pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej przez co zostały uznane za jednostki spełniające najlepsze wzorce obowiązujące w europejskiej i globalnej przestrzeni akademickiej. Strukturę uzupełniają min. nowoczesna Biblioteka, Klub Uczelniany AZS PWSZ Nysa, Dział Współpracy Międzynarodowej, Akademickie Biuro Karier oraz Oficyna Wydawnicza. Szkoła oferuje bezpłatne studia stacjonarne (dzienne), na których zajęcia trwają od poniedziałku do piątku oraz studia niestacjonarne (zaoczne - odpłatne), gdzie zajęcia odbywają się w weekendy. Absolwent naszej Uczelni zdobywa wykształcenie wyższe oraz doświadczenia zawodowe wynikające z bogatego i profesjonalnego programu praktyk zawodowych. Uzyskane kwalifikacje i dyplom uprawniają absolwentów do wykonywania wyuczonego zawodu oraz umożliwiają kontynuację nauki na uzupełniających studiach magisterskich (drugiego stopnia) uczelni akademickich w kraju i za granicą.
Dodatkowe atuty:

 • bardzo dobra kadra nauczycieli akademickich
 • bardzo dobrze wyposażona biblioteka
 • wyposażenie sal na europejskim poziomie
 • wifi - darmowy dla studentów bezprzewodowy Internet w Każdym budynku uczelni
 • wymiany międzynarodowe
 • stypendia mieszkaniowe
 • szeroka oferta kół naukowych
 • wiele sekcji sportowych
 • niskie koszty studiów


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u