Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
WWW: www.wsm.opole.pl
E-mail: rektorat@wsm.opole.pl
Adres: 45-060 Opole, ul. Katowicka 68.
Telefon: 077/ 44 10 882.
Fax: 077/ 44 23 525.
Data powstania: 01 maja 2003 roku.
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

 • Pielęgniarstwo I stopnia, uprawnienia: Licencjat pielęgniarstwa
 • Położnictwo I stopnia, uprawnienia: Licencjat położnictwa
 • Fizjoterapia I stopnia, uprawnienia: Licencjat
 • Zdrowie Publiczne I stopnia, uprawnienia: Licencjat
Tryby prowadzenia zajęć:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne.
Opis szkoły:

jest jedyną państwową medyczną wyższą szkołą zawodową w Polsce i pierwszą uczelnią medyczną na Opolszczyźnie. Zapewnia edukację kadry medycznej według najnowszych standardów. Uczelnia ma pozytywną opinię komisji akredytacyjnej. Programy nauczania w PMWSZ są zgodne z wytycznymi dotyczącymi kształcenia obowiązującymi w Unii Europejskiej. Nasi studenci, obok przedmiotów kierunkowych uczą się również języków obcych (angielski lub niemiecki do wyboru) oraz informatyki, aby po skończeniu studiów móc swobodnie funkcjonować w dzisiejszym świecie, zarówno w kraju, jak i zagranicą.
Dodatkowe atuty:

na kierunki Pielęgniarstwo i Położnictwo w trybie niestacjonarnym - pomostowym studia są dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczelnia oferuje swoim studentom pomoc finansową w postaci stypendium socjalnego i na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, stypendium specjalnego, zapomogi, stypendium za wyniki w nauce i sporcie. Uczelnia położona jest niedaleko centrum, do dyspozycji studentów jest Biblioteka, Pracownia internetowa, Dom Studenta oraz stołówka gdzie można smacznie zjeść i tanio wykupić abonament obiadowy.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Kursy dokształcające:
 • Profilaktyka zakażeń szpitalnych /dla pielęgniarek i położnych/
 • Proces Pielęgnowania /dla pielęgniarek i położnych/
 • Negocjacje /dla pielęgniarek i położnych/
 • Zarządzanie stresem, zarzšdzanie czasem /dla pielęgniarek i położnych/
 • Kmunikowanie interpersonalne /dla pielęgniarek i położnych/
 • Asertywność w komunikacji /dla pielęgniarek i położnych/
Kursy kwalifikacyjne
 • Pielęgniarstwo ratunkowe /dla pielęgniarek/
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne /dla pielęgniarek/
 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki /dla pielęgniarek/
 • Pielęgniarstwo rodzinne /dla pielęgniarek/
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej /dla pielęgniarek/
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne /dla pielęgniarek i położnych/
Kursy specjalistyczne
 • Profilaktyka chorób gruczołu piersiowego /dla pielęgniarek/
 • Poradnictwo w zakresie przygotowania rodziny do pełnienia funkcji prokreacyjnej /dla położnych/
 • Resuscytacja krążeniowo - oddechowa /dla pielęgniarek i położnych/
 • Wykonanie i interpretacja zapisu EKG /dla pielęgniarek i położnych/
 • Podstawy dializoterapii /dla pielęgniarek/
 • Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową /dla pielęgniarek/
 • Terapia bólu przewlekłego u dorosłych /dla pielęgniarek i położnych/
 • Podstawy opieki paliatywnej /dla pielęgniarek/


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u