Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu
WWW: www.nkjo.opole.pl
E-mail: sekretariat@nkjo.opole.pl
Adres: ul.Józefa Hallera 9,45-867 Opole.
Telefon: 077 4746724,077 4514401.
Fax: 077 4746724,077 4514401.
Rok powstania: 1990.
Specjalności:

  • język angielski,
  • język niemiecki,
  • język francuski,
  • język hiszpański.
Absolwenci Kolegium uzyskują dyplom uprawniający do nauczania języka obcego we wszystkich typach szkół i przedszkolach. W specjalności język angielski i język niemiecki po egzaminie dyplomowym można przystąpić do egzaminu licencjackiego Uniwersytetu Opolskiego. W specjalności język francuski i język hiszpański po egzaminie dyplomowym można przystąpić do egzaminu licencjackiego Uniwersytetu Wrocławskiego
Tryby prowadzenia zajęć:

  • dzienny (bezpłatny),
  • wieczorowy,
  • zaoczny.
Opis szkoły:

NKJO w Opolu działa od 1 października 1990 roku i jest publicznym zakładem kształcenia nauczycieli. Działa pod opieką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Opolskiego, nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Edukacji Narodowej. Nauka w Kolegium trwa 3 lata. Realizowany program zawiera podstawowe informacje językoznawcze, kulturoznawcze i literaturoznawcze. Zapewnia bardzo dobrą znajomość języka oraz przygotowuje przyszłych nauczycieli do pracy w szkole. Absolwenci Kolegium uzyskują dyplom uprawniający do nauczania języka obcego we wszystkich typach szkół i przedszkoli oraz mogą przystąpić do egzaminu licencjackiego i podjąć dwuletnie uzupełniające studia magisterskie w uczelniach, które sprawują opiekę naukową nad Kolegium lub w innych ośrodkach uniwersyteckich. Możliwość wyboru nauki drugiego języka jako lektoratu: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański.
Dodatkowe atuty:

Kolegium współpracuje z: British Council, Goethe Instytut, Instytutem Cervantesa, Ambasadą Irlandii, Ambasadą Francuską oraz Fundacją Systemu Rozwoju Edukacji „Socrates”, Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Instytutem Kształcenia Nauczycieli w Bielefeld – w ramach programu Socrates Lingua, a także Regionem Fejer-Węgry. W Kolegium kształci się ponad 500 słuchaczy, którzy w ramach programu Socrates - Comenius mogą m.in. uczestniczyć w projektach europejskich (asystentura językowa). Uczestniczą także w konferencjach i warsztatach metodycznych organizowanych w poszczególnych specjalnościach. W nowym, trzykondygnacyjnym budynku znajduje się 9 sal wykładowych, 4 pracownie komputerowe, bufet, sala audiowizualna z amfiteatralnie ustawionymi fotelami, a także piękna biblioteka z multimedialną czytelnią. Dzięki przestronnym korytarzom, pochylniom oraz zamontowanej windzie budynek ten jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

NKJO w Opolu prowadzi kursy językowe dla nauczycieli chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,kursy językowe refundowane przez Europejski Fundusz Społeczny,a także kursy przygotowujące maturzystów do egzaminu dojrzałości z języka obcego.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u