Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawieraj鉍y m.in. kilkaset program闚 matematycznych on-line

WY特ZA SZKOx EKONOMICZNA W STALOWEJ WOLI
WWW: www.wse.stalowawola.pl
E-mail: wse@wse.stalowawola.pl
Adres: 37-450 STALOWA WOLA, UL. 1 SIERPNIA 26.
Telefon: 015 8446543; 015 8445488; 015 6427760; 015 6427761.
Fax: 015 8446543; 015 8445488; 015 6427760; 015 6427761.
Data powstania: 4.04.1997r.
Kierunki oraz uzyskiwane tytu造:
kierunek:EKONOMIA
specjalnoci:
 • Ekonomika Obrotu Celnego;
 • Euroregionalizm;
 • Gospodarka Turystyczna;
 • Informatyka w Zarz鉅zaniu;
 • Organizacja i Ekonomika Przedsi瑿iorstw;
 • Rachunkowo i Zarz鉅zanie Finansami Firmy
Tryby prowadzenia zaj耩:

Zaj璚ia prowadzone s w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).
Opis szko造:

Wy窺za Szko豉 Ekonomiczna w Stalowej Woli jest uczelni niepa雟twow, za這穎n przez Sp馧k z o.o. "DrukTur" www.druktur.com.pl na podstawie decyzji MEN z dnia 4 kwietnia 1997 r. Do rejestru uczelni prowadzonego przez MEN szko豉 zosta豉 wpisana pod pozycj 109. Zadaniem szko造 jest zapewnienie studentom mo磧iwoci uzyskania wykszta販enia wy窺zego oraz przygotowanie ich do pe軟ienia funkcji zawodowych na stanowiskach kierowniczych w r騜nych przedsi瑿iorstwach oraz do organizacji i kierowania w豉sn firm.

Dodatkowe atuty:
 1. Uczelnia w styczniu 2007 roku uzyska豉 ocen pozytywn Pa雟twowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Ekonomia.
 2. Uczelnia na mocy umowy z ALMAMAER Wy窺z Szko章 Ekonomiczn w Warszawie umo磧iwia swoim absolwentom kontynuowanie nauki na uzupe軟iaj鉍ych studiach II stopnia.
 3. WSE w Stalowej Woli uzyska豉 w 2004 roku certyfikat jakoci DIN EN ISO 9001:2000.
 4. Uczelnia pomaga studentom w uregulowaniu ich stosunku do s逝瘺y wojskowej.
 5. Studenci maj mo磧iwo korzystania z r騜nych form pomocy materialnej, dzi瘯i rozwini皻emu systemowi stypendialnemu (stypendia socjalne; stypendia na wy篡wienie; stypendia mieszkaniowe; stypendia za wyniki w nauce; stypendia za wyniki w sporcie; stypendia dla os鏏 niepe軟osprawnych; zapomogi losowe).
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe w zakresie:
 • Doradztwo Zawodowe;
 • Kontrola i Audyt Wewn皻rzny w Przedsi瑿iorstwach i Administracji Publicznej;
 • Metodyka Nauczania Przedsi瑿iorczoci;
 • Organizacja i Zarz鉅zanie Owiat;
 • Wsp馧czesna Rachunkowo w Firmie;
 • Zarz鉅zanie Bezpiecze雟twem i Higien Pracy;
 • Zarz鉅zanie Kultur.
Studium J瞛yk闚 Obcych WSE w Stalowej Woli organizuje Egzaminy TELC w zakresie j瞛yk闚 angielskiego (A2,B1) oraz niemieckiego(A2,B1).


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u