Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Uniwersytet Rzeszowski
WWW: www.univ.rzeszow.pl
E-mail: info@univ.rzeszow.pl
Adres: al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów.
Telefon: 17-872-10-00.
Fax: 17-852-20-44.
Rok powstania: 2001r.
Zdjęcie1
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:
Kształcenie odbywa się na 29 kierunkach; w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) oraz niestacjonarnych (zaocznych), zarówno I stopnia - 28 kierunki jak i II stopnia - 23 kierunki. Prowadzone są także studia doktoranckie (archeologia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, socjologia), a uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora posiadamy w 7 dyscyplinach: archeologia, biologia, fizyka, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, socjologia. Ponadto Rada Wydziału Socjologiczno-Historycznego (od 1999r.) posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
W roku akademickim 2007/2008 Uniwersytet prowadzi nabór na 29 kierunków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rekrutacja odbywać się będzie na studia licencjackie (za wyjątkiem prawa - jednolite magisterskie).
 • Wydział Biologiczno-Rolniczy
  • biologia
  • rolnictwo
  • ochrona środowiska
 • Wydział Filologiczny
  • filologia polska
  • filologia angielska
  • filologia germańska
  • filologia rosyjska
 • Wydział Medyczny
  • fizjoterapia
  • pielęgniarstwo
  • położnictwo
 • Wydział Prawa
  • europeistyka
  • prawo
 • Wydział Wychowania Fizycznego
  • wychowanie fizyczne
  • turystyka i rekreacja
  Międzywydziałowy Instytut Filozofii
  • filozofia
 • Wydział Ekonomii
  • ekonomia
 • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  • fizyka
  • fizyka techniczna
  • matematyka
  • edukacja techniczno-informatyczna
 • Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • grafika
  • pedagogika
 • Wydział Socjologiczno-Historyczny
  • archeologia
  • historia
  • politologia
  • socjologia
 • Zamiejscowy Wydział Biotechnologii
  • biotechnologia
więcej informacji na stronie www.univ.rzeszow.pl w zakładce "rekrutacja".
Tryby prowadzenia zajęć:

 • dzienny,
 • zaoczny,
 • wieczorowy.
Opis szkoły:

Uniwersytet Rzeszowski rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2001 r. - na mocy ustawy uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 czerwca 2001r. i podpisanej przez Prezydenta RP 4 lipca.

Obecnie w Uczelni funkcjonuje 10 Wydziałów: Biologiczno-Rolniczy, Biotechnologii (zamiejscowy), Ekonomii, Filologiczny, Matematyczno-Przyrodniczy, Medyczny, Pedagogiczno-Artystyczny, Prawa, Socjologiczno-Historyczny i Wychowania Fizycznego. Działa też Międzywydziałowy Instytut Filozofii, który oprócz kierunku filozofia (studia licencjackie i magisterskie) prowadzi z tego przedmiotu dydaktykę dla innych studentów.
Dodatkowe atuty:
Ze wzgl. na swe położenie geograficzne Uniwersytet Rzeszowski realizuje unikatowe zadania w kontaktach z zagranicznymi uczelniami. Spełnia rolę swoistego intelektualnego i kulturowego pomostu między Ukrainą i Europą. Uczelnia współpracuje z 34 zagranicznymi uczelniami (Ukraina, Białoruś, Słowacja, Węgry, Czechy, Austria, Hiszpania, Belgia, Niemcy, Holandia, Francja, Włochy). Aktywnie bierze udział w takich programach międzynarodowych jak Sokrates/Erasmus i CEEPUS.
Jednostkami Międzywydziałowymi są: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Centrum Kultury Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców "Polonus", Studium Kulturalnooświatowe, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. W UR działają także: Akademia Europejska oraz Klub Uczelniany AZS.
Uniwersytet posiada 51 obiektów. Główny zespół budynków dydaktycznych, usytuowany jest przy Al. Rejtana. W zespole tym znajduje się gmach biblioteki o powierzchni użytkowej 14 tys. m2. i pojemności 3 mln woluminów. Ponadto UR posiada zespół budynków w dzielnicy Zalesie, kilka zabytkowych gmachów szkolnych w śródmieściu Rzeszowa oraz obiekty w Krasnem i Werynii. Uczelnia posiada Wydawnictwo, które publikuje literaturę naukową i dydaktyczną. Autorami opracowań są zarówno pracownicy naukowi Uniwersytetu, jak i innych ośrodków akademickich w kraju i za granicą.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Uniwersytet prowadzi liczne studia podyplomowe. Wszelkie dane zamieszczamy na stronie: kliknij tu.

Sczegółowych informacji (dokładne terminy rozpoczęcia zajęć, wymagane dokumenty itp.) można zasięgnąć w jednostkach prowadzących daną formę studiów podyplomowych.

STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE SĄ TAKŻE POZA RZESZOWEM WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI, M.IN. Z:
 • Przemyskim Stowarzyszeniem Edukacyjnym - Niepublicznym Centrum Kształcenia Nauczycieli
 • Podkarpackim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Przemyślu
 • Podkarpackim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Czudcu
 • Podkarpackim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Krośnie
 • Wyższą Szkołą Handlową w Kielcach
 • Niepublicznym Centrum Edukacyjnym w Limanowej
 • PTEA "Wszechnica" Krosno
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kadr w Sanoku
 • Wyższą Szkołą Administracji i Zarządzania w Przemyślu
 • Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Instytutem Studiów Edukacyjnych w Olsztynie
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 • Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa - Oddział w Rzeszowie


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u