Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
WWW: www.nkjo-przemysl.pl
E-mail: sekretariat@nkjo-przemysl.pl
Adres: ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl.
Telefon: 0-16 6789157.
Fax: 0-16 6789157.
Rok powstania: 1990r.
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:
 • specjalność język angielski
 • specjalność język niemiecki
Absolwent NKJO otrzymuje dyplom ukończenia kolegium, który uprawnia do nauczania języka angielskiego lub niemieckiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich.
Absolwenci NKJO przystępują do egzaminu na stopień licencjata przed komisją Uniwersytetu Jagiellońskiego lub Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Tryby prowadzenia zajęć:

Specjalność język angielski: tryb nauczania dzienny i wieczorowy (odpłatny).
Specjalność język niemiecki: tryb nauczania dzienny.
Opis szkoły:

 • NKJO jest publicznym zakładem kształcenia nauczycieli.
 • NKJO kształci w dwóch specjalnościach : język angielski, język niemiecki.
 • Opiekę naukową nad specjalnością: język angielski sprawuje Uniwersytet Jagielloński w Krakowie a nad specjalnością: język niemiecki opiekę sprawuje Uniwersytet Rzeszowski.
 • Nauka odbywa się w bezpłatnym systemie dziennym oraz częściowo odpłatnym systemie wieczorowym.
 • Warunkiem przyjęcia do NKJO jest pomyślnie zdany egzamin maturalny lub (w przypadku starej matury) egzamin wstępny z języka angielskiego lub niemieckiego. Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym.
 • Nauka w NKJO trwa trzy lata i kończy się uzyskaniem dyplomu NKJO, który uprawnia do nauczania języka angielskiego lub niemieckiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich.
 • Absolwenci NKJO przystępują do egzaminu na stopień licencjata przed komisją Uniwersytetu Jagiellońskiego lub Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Większość absolwentów kontynuuje naukę na studiach magisterskich.
 • NA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW CZEKAJĄ MIEJSCA PRACY!
Dodatkowe atuty:

DYPLOM RENOMOWANEJ UCZELNI

po ukończeniu NKJO i zdaniu egzaminu licencjackiego otrzymasz dyplom Uniwersytetu Jagiellońskiego (j. angielski) lub Uniwersytetu Rzeszowskiego (j. niemiecki)

WIELOLETNIA TRADYCJA

NKJO powstało w 1990 roku i jest jednym z najdłużej działającym kolegiów na Podkarpaciu

WYKWALIFIKOWANA KADRA

zatrudniamy wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli

WYSOKI POZIOM NAUCZANIA

po ukończeniu NKJO będziesz bardzo dobrze przygotowany do zawodu nauczyciela

BOGATO WYPOSAŻONA BIBLIOTEKA

mamy największy w regionie wybór pomocy dydaktycznych - książek, podręczników, słowników, magazynów i czasopism

ŁATWIEJ O PRACĘ

zawsze będzie zapotrzebowanie na nauczycieli języków obcych, więc łatwiej będzie zdobyć pracę

SZYBKI DOSTĘP DO INTERNETU

każdy słuchacz ma możliwość skorzystania z Internetu w czytelni lub w pracowni komputerowej


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u