Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
WWW: www.pwsz.suwalki.pl
E-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl
Adres: 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 10.
Telefon: 087 562 84 29.
Fax: 087 562 84 30.
Data powstania: 21 czerwca 2005 r.

Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

 • Kierunek rolnictwo: specjalność agrobiznes, agronomia, agroturystyka studia inżynierskie.
 • Kierunek budownictwo: specjalność budownictwo ogólne, konstrukcje budowlane i inżynierskie, budownictwo ekologiczne i enerooszczędne studia inżynierskie.
 • Kierunek pielęgniarstwo studia licencjackie.
 • Kierunek finanse i bankowosć: specjalność rachunkowość w przedsiębiorstwie, informatyka finansowa, finansowanie przedsiewzięć turystycznych studia licencjackie.
 • Kierunek ekonomia: specjalność ekonomika turystyki studia licencjackie.
Tryby prowadzenia zajęć:

Studia są prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Opis szkoły:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodwa w Suwałkach prowadzi studia wyższe pierwszego stopnia inżynierskie i licencjackie. Bogata oferta edukacyjna Uczelni jest szeroko dostosowana do potrzeb rynku pracy i strategii rozwoju regionu.
Dodatkowe atuty:

PWSZ w Suwałkach to:
 • bezpłatne studia stacjonarne,
 • wymiana międzynarodowa w ramach Programu Socrates-Erasmus,
 • sale komputerowe,
 • sprzęt multimedialny,
 • czytelnia wyposażona w stanowiska internetowe,
 • pomoc materielana dla studentów,
 • profesjonalne laboratoria,
 • Akademicki Związek Sportowy,
 • nauka języków obcych,
 • zajęcia są również prowadzone w języku angielskim.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Uczelnia bierze udział w trzech projektach w ramach Programu INTERREG IIIA/TACIS Program Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kalingradzki Federacji Rosyjskiej.

Studia Podyplomowe:
 • Rachunkowość i Finansowanie Przedsięwzięć Turystycznych
 • Informatyka gospodarcza
 • Zarządzanie Nieruchomościami


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u