Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
WWW: www.wsb.net.pl
E-mail: gdansk@wsb.net.pl
Adres: ul. Marynarki Polskiej 15, 80-557 Gdańsk.
Telefon: /058/ 742 17 57.
Fax: /058/ 742 17 57.
Rok powstania: 2007r.
Kierunki i specjalności studiów:
Studia pierwszego stopnia na kierunkach:
 1. Pedagogika:
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy z metodyką
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Edukacja dla bezpieczeństwa z językiem angielskim (specjalizacja nauczycielska)
  • Logopedia i terapia pedagogiczna z glottodydaktyką
  • Rekreacja i wypoczynek
 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne*:
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
* - Kształcenie zostanie uruchomione po uzyskaniu zgody Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
Tryby prowadzenia zajęć:

dzienne i zaoczne.
Opis szkoły:

Problem bezpieczeństwa oraz edukacji dla bezpieczeństwa nabiera współcześnie szczególnego znaczenia. Dzieje się tak za sprawą dynamicznych przemian we wszystkich sferach życia człowieka - w sferze polityki, cywilizacji technicznej, odkryć naukowych, życia codziennego etc. Ciekawy świat różnorodności i możliwości, potrafi być jednak światem bezwzględnym i okrutnym, rodzącym poczucie zagrożenia i niebezpieczeństwa. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, jako Uczelnia o bardzo wyraźnie określonym profilu, widocznym w nazwie, podjęła się misji kształcenia kadr dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Przygotowuje specjalistów od zarządzania bezpieczeństwem, którzy staną się zaczynem pionierskiej kadry menedżerów bezpieczeństwa, której nasze społeczeństwo jeszcze nie posiada.
Dodatkowe atuty:

Obozy sportowe: Zajęcia z wychowania fizycznego w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa prowadzone są w niezwykle ciekawej i atrakcyjnej dla studentów formie - podczas obozów sportowych, organizowanych w różnych ośrodkach turystyczno - wypoczynkowych w Polsce. Studenci, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych odwiedzili już m.in. Zakopane, Boszkowo, Straduń, Sieraków, Kobylą Górę, Piłę - Płotki. Kolejny obóz na Kaszubach. Obozy sportowe każdorazowo mają łączyć przyjemne z pożytecznym, tzn. wypoczynek, zabawę, wzajemne integrowanie się grup studenckich z zaliczeniem zajęć sportowych, ujętych w programie studiów. Ośrodki ich pobytu to raj dla miłośników natury, ciszy i spokoju - bajkowe okolice, lasy, niekiedy piaszczysta plaża, innym razem strome zbocza gór. Atrakcji nigdy nie brakuje - malownicze trasy rowerowe, paintball, skoki na bungee, wspinaczka i zjazdy z wysokości na linach, tor rolkowy, boiska sportowe, motorówka, narty wodne, jazda konna i wiele innych. Przyłącz się do braci studenckiej WSB! Sztuki walki: Podczas obozów sportowych realizowane są również szkolenia i pokazy w zakresie różnych sztuk walki - brazylijskiego Jiu Jitsu, Combat Kalaki, izraelskiego systemu militarnej walki wręcz dla osób cywilnych itp. Z Uczelnią współpracują najlepsi - dwukrotny Mistrz Polski MMA/VALE TUDO, a zarazem główny instruktor sztuk walki WSB - Paweł Jóźwiak wraz z zawodnikami Zrzeszenia MMA Poznań; Instytut KRAV MAGA oraz Klub PRETORIUM. Szeregi wspominanych Klubów coraz częściej zasilają studenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Ich umiejętności można obserwować m.in. podczas Drzwi Otwartych Uczelni. Niekwestionowanym Mistrzem, a zarazem promotorem Uczelni na arenie międzynarodowej jest TOMASZ ADAMEK - Mistrz Świata federacji WBC (World Boxing Council) w kategorii półciężkiej, Mistrz Świata federacji IBO (International Boxing Organization) w kategorii junior ciężkiej oraz Mistrz Świata federacji IBF ( International Boxing Federation) kategorii junior ciężkiej. Uczelnia wspiera Mistrza w jego sportowej karierze. TOMASZ ADAMEK został promotorem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej. Mistrz poparł wizję kształcenia i wychowywania Uczelni oraz zobowiązał się promować ją na całym świecie. Współpraca z zagranicą: W roku 2008 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa przystąpiła do programu Socrates - Erasmus, który umożliwia organizowanie międzynarodowych wymian studentów i pracowników naukowych. Szkoła nawiązała kontakt z ponad 30 uczelniami z całej Europy. Uczelnie te mogą przyjąć studentów kształcących się na wszystkich oferowanych przez szkołę kierunkach. W roku 2008/2009 studia zagraniczne i wizyty nauczycieli akademickich zostały zaplanowane w pięciu uczelniach partnerskich - w Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Danii oraz Hiszpanii.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u