Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
WWW: www.wstih.pl
E-mail: wstih@wstih.pl
Adres: ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk Wrzeszcz.
Telefon: 058 520 26 14, 058 341 94 52.
Fax: 058 348 82 20.
Rok powstania: 1996r.
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

Studia I stopnia: turystyka i rekreacja (tytuł licencjata).

Specjalności:
 • zarządzanie hotelarstwem i gastronomią
 • turystyka międzynarodowa
 • zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
 • rynek turystyczny Unii Europejskiej
 • marketing usług
 • informatyka w turystyce
 • agrobiznes
 • turystyka biznesowa
Studia II stopnia: turystyka i rekreacja (tytuł: magister).
Tryby prowadzenia zajęć:

Studia I stopnia (dzienne, zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne) - 3 letnie.
Studia II stopnia (dzienne, zaoczne, eksternistyczne).
Opis szkoły:

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną. Do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wpisana jest pod numerem "88".
Dnia 17 czerwca 2004 r., Państwowa Komisja Akredytacyjna (uchwałą Nr 412/2004) pozytywnie oceniła jakość kształcenia na kierunku "turystyka i rekreacja" prowadzonym na poziomie zawodowym i magisterskim na Wydziale Turystyki, Handlu i Usług WSTiH w Gdańsku.
Dodatkowe atuty:
 • wysokie kwalifikacje wykładowców (kadra naukowo- dydaktyczna liczy ok. 180 osób)
 • nacisk na praktyki zawodowe (krajowe i zagraniczne)
 • nacisk na naukę j. obcych (w ofercie są: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, szwedzki),
 • dostosowywanie programu do zmieniających się trendów na rynku pracy,
 • intensywnie rozwijająca się współpraca zagraniczna,
 • nowocześnie wyposażona baza dydaktyczna (własna sala hotelarsko- gastronomiczna, pracownie komputerowe, kluby studenckie)
 • możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności na kursach specjalistycznych
 • stypendia językowe, naukowe, socjalne, na wyżywienie, mieszkaniowe, specjalne, za wyniki w sporcie, zapomogi.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w Turystyce i Hotelarstwie.

Kursy specjalistyczne:
 • kurs pilotów wycieczek
 • kurs menedżera gastronomii
 • kurs barmana - mixera


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u