Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Wyższa Szkoła Finansów i Administracji
WWW: www.wsfia.pl
E-mail: wsfia@skok.pl
Adres: 80-460 Gdańsk, ul.Pilotów 21.
Telefon: 058 524 13 00 lub 058 524 13 02.
Fax: 058 524 13 01.
Rok powstania: 2001r.
Zdjęcie1
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

Kierunek studiów
ZARZĄDZANIE
specjalności
 • Psychologia w Zarządzaniu
 • Biznes Międzynarodowy
 • Informatyka w Zarządzaniu i Biznesie
 • Zarządzanie Finansami
 • Zarządzanie Spółdzielnią
 • Zarządzanie Organizacją Gospodarczą
Tryby prowadzenia zajęć:

Studia dzienne.
Studia zaoczne.
Opis szkoły:

Założycielem Wyższej Szkoły Finansów i Administracji z siedzibą w Sopocie jest Towarzystwo Finansowe SA, której właścicielami są: Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa z siedzibą w Sopocie.
Decyzją z dn. 18 stycznia 2001r. (DSW-3-0145-50/Eko/2001) Minister Edukacji udzielił zezwolenia na utworzenie naszej uczelni jako wyższej szkoły zawodowej.
Decyzją Ministra Edukacji z dn. 20 kwietnia 2001r. (DSW-3-0145-99/TT/2001) Szkoła została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 62.
Obecnie WSFiA posiada uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów licencjackich na kierunku zarządzanie w specjalnościach: psychologia w zarządzaniu, biznes międzynarodowy, informatyka w zarządzaniu i biznesie, zarządzanie organizacją gospodarczą, zarządzanie finansami oraz zarządzanie spółdzielnią.
W grudniu 2004 roku Uczelnia uzyskała pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Dodatkowe atuty:

 • zdobywasz nowoczesną wiedzę ekonomiczną
 • pracujesz pod kierunkiem bardzo dobrych wykładowców i praktyków
 • uczysz się dwóch języków obcych
 • odbywasz praktykę zawodową zorganizowaną przez Uczelnię
 • najlepsi absolwenci Uczelni znajdą zatrudnienie w instytucjach współpracujących ze szkołą
 • studiujesz w kameralnych warunkach, masz dobry kontakt z wykładowcami i życzliwą obsługę administracyjną
 • przygotowujesz pracę dyplomową (licencjacką) pod kierunkiem wybranego promotora
 • możesz wybrać najdogodniejszy dla siebie czas kształcenia: studia dzienne lub zaoczne
 • możesz liczyć na tani kredyt studencki, który uzyskasz od współpracującej z nami Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka i opłacać studia miesięcznie, możesz uzyskać stypendium naukowe, socjalne, fundowane
 • studia opłacasz zgodnie z wybraną opcją:

  czesne na studia dziennych
  *1950zł/semestr lub 325zł/m-nie

  czesne na studiach zaocznych
  *1750zł/semestr lub 292zł/m-nie
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Policelna Szkoła Bankowa - Absolwentów szkół średnich, którzy nie podjęli nauki na studiach wyższych zapraszamy do Policealnej Szkoły Bankowej. Dzięki zdobytej wiedzy możesz podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać zawód technika ekonomisty, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów! Szkoła Bankowa- BEZPŁATNA!!!

Specjalistyczne kursy i szkolenia dla pracowników SKOK.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u