Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
WWW: www.wsks.pl
E-mail: biuro@wsks.pl
Adres: ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia.
Telefon: 0 58 661 88 71.
Fax: 0 58 661 89 55.
Rok powstania: 2003r.

Zdjęcie1 Zdjęcie2 Zdjęcie3 Zdjęcie4
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

W roku akademickim 2007/08 Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni prowadzi nabór na trzyletnie stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) studia licencjackie na kierunku politologia w następujących specjalnościach:
 • dziennikarstwo i nowe media
 • stosunki międzynarodowe - obsługa ruchu granicznego
 • integracja europejska
 • praca samorządowa i socjalna;
oraz dwu i trzysemestralne studia podyplomowe:
 • Dziennikarstwo
 • Praca socjalna
 • Zarządzanie oświatą
 • Przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska
 • Wiedza o kulturze i edukacja medialna
 • Przysposobienie obronne i ratownictwo przedmedyczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Informatyka (dla nauczycieli).
Tryby prowadzenia zajęć:

Studia na kierunku politologia prowadzone są w trybie stacjonarmyn (dziennym), bądź niestacjonarnym (zaocznym). Oprócz tego Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej prowadzi szereg rozmaitych zajęć w trybie studiów podyplomowych.
Opis szkoły:

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni została założona przez grupę wykładowców trójmiejskich uczelni i wpisana do rejestru MENiS we wrześniu 2003 roku pod numerem 139.
Celem uczelni jest kształcenie na poziomie studiów licencjackich na kierunku politologia, w zakresie szeroko rozumianej komunikacji społecznej, w której relacje międzyludzkie i procesy tworzenia, przekształcania oraz wykorzystania informacji determinują wszelkie zmiany społeczne. Posiadanie wiadomości czy informacji staje się więc swoistym kapitałem, a nowoczesne systemy komunikacji między ludźmi przyczyniają się do powstawania nowych instytucji społeczno-politycznych.
Z tego względu koncepcja studiów w WSKS oparta jest z jednej strony na wymaganiach ustawowych, zaś z drugiej na rozbudowanym programie public relations, którego celem jest wykształcenie u studentów umiejętności koordynacji działań społecznych oraz kreowania różnych przedsięwzięć publicznych. Zgodnie z tymi założeniami absolwent WSKS uzyska podstawowe wykształcenie humanistyczne oraz niezbędny zasób wiedzy z przedmiotów politologicznych i specjalistycznych, umożliwiających kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podjęcie pracy zawodowej w polskich i europejskich instytucjach publicznych czy gospodarczych.
Dodatkowe atuty:

Zajęcia w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni prowadzone są w budynku przy ul. Pułaskiego 6 usytuowanym w centrum miasta obok Skweru Kościuszki, co gwarantuje wygodną komunikację i łatwy dostęp do miejsc parkingowych.
W budynku znajduje się 8 sal wykładowych mogących pomieścić od 20 do 100 osób. Dodatkowo funkcjonuje też pracownia multimedialna wyposażona w 12 stanowisk komputerowych podłączonych na stałe do Internetu. Wszystkie pomieszczenia w budynku są klimatyzowane i w każdym jest instalowany przenośny sprzęt audiowizualny. Budynek posiada również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u