Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Bytomiu
WWW: www.wshe.lodz.pl/bytom
E-mail: bytom@wshe.lodz.pl
Adres: ul. Alojzjanów 6-8, 41-902 Bytom
Telefon: 032 387 06 23.
Fax: 032 387 06 25.
Rok powstania: 1997r.
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

Filologia polska
Filologia polska w WSHE jest kierunkiem oryginalnym, który nie powiela wzorców istniejących na innych polskich uczelniach. Jeśli zamierzasz rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne i zyskać cenione przez pracodawców umiejętności, wybierz studia na filologii polskiej. Obejmują one dwa bloki przedmiotów. Pierwszy dotyczy literatury polskiej i zagadnień językoznawczych, które rozwiną Twoją wiedzę ogólnohumanistyczną i orientację w świecie kultury współczesnej. Drugi blok zawiera przedmioty specjalizacyjne, kształcące kompetencje zawodowe, związane z proponowanymi przez nasz kierunek specjalizacjami. Studia realizowane są w systemie 3 + 2, zgodnie z wymogami podpisanej przez Polskę Karty Bolońskiej, która wprowadza dwustopniowy system kształcenia w formie trzyletnich studiów I-ego stopnia (licencjackich) i dwuletnich II-ego stopnia (uzupełniających magisterskich).
Tryby prowadzenia zajęć:

  • system stacjonarny
  • system niestacjonarny
Opis szkoły:

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi jest jedną z najbardziej znanych i największych w kraju (ponad 20 tys. studentów) uczelni niepublicznych. Wydział Zamiejscowy WSHE w Bytomiu utworzony został na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 maja 2005r. Kształcimy na kierunku Filologia polska na studiach licencjackich w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym.
Dodatkowe atuty:

SAPERE AUDE - MIEJ ODWAGĘ BYĆ MĄDRYM
W tych słowach Horacego zawiera się cała misja WSHE. Zadaniem, jakie stawia sobie kadra uczelni jest kształtowanie współczesnej elity społecznej i kulturalnej. Chodzi nam o to, by przekazać studentom poszanowanie godności i podmiotowości innych ludzi, a w pracy naukowej nieustannie wychodzić poza już zdobyte umiejętności.
Misję Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej wyznacza kilka podstawowych płaszczyzn jej działalności:
  • od dydaktyków i pozostałych pracowników oczekuje się, aby dbali o wiarygodność słowa mówionego i pisanego oraz pamiętali o dobrym imieniu WSHE, a w prowadzonych badaniach naukowych i procesie kształcenia aktywnie reagowali na potrzeby i propozycje studentów.
  • staramy się nie tylko przekazywać wiedzę, ale także kształtować umiejętności samodzielnej pracy. Robimy wszystko, by nasi studenci i pracownicy nieustannie pracowali nad rozwojem swoich umiejętności, żeby rozszerzali swoje zainteresowania i nie bali się wyzwań.
  • w naszej Uczelni odbywają się imprezy charytatywne i kulturalne. Tu mają miejsce wykłady okolicznościowe, wystawy, koncerty, konferencje naukowe, targi. Odbywają się happeningi i imprezy młodzieżowe. Wszystkie te spotkania - naszym zdaniem - są bardzo dobrą formą kształcenia. Wykorzystujemy każdą możliwość, by nasi studenci mogli się w przyszłości stać elitą społeczną. Nie chcemy, by młodzi ludzie opuszczający mury WSHE zasilali szeregi bezrobotnych. Kształcimy ich tak, by sami byli w stanie tworzyć nowe miejsca pracy.
  • w WSHE w szczególności rozwijane są badania dotyczące problematyki twórczego rozwoju człowieka, podmiotowości, innowacyjności, dialogu między różnymi orientacjami i kulturami. Wiele badań dotyczy również problematyki koncepcji i metod kształcenia podmiotowego, zarządzania dialogicznego i wszystkich tych kierunków aktywności, w których człowiek ma okazję do wychodzenia poza to, co już umie i potrafi.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u