Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim
WWW: www.wshe.lodz.pl/wodzislaw
E-mail: wodzislaw@wshe.lodz.pl
Adres: ul. 1-go Maja 23b, 44-304 Wodzisław Śląski
Telefon: 032 729 31 33.
Fax: 032 729 31 34.
Rok powstania: 1997r.
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

PEDAGOGIKA
Jeśli posiadasz ten rodzaj wrażliwości, który sprawia, że bez przeszkód pozyskujesz szacunek i sympatię dzieci i młodzieży oraz rozumiesz ich potrzeby, jeśli chcesz pomagać osobom chorym, starszym, podejmij studia pedagogiczne w WSHE. Program nauczania umożliwi Ci zdobycie gruntownej wiedzy pedagogicznej i praktycznych umiejętności zawodowych. Podczas studiów posiądziesz także wiedzę na temat nowoczesnych i klasycznych modeli wychowawczych. Poznasz wszelkie współczesne koncepcje pedagogiczne i zdobędziesz kompetencje niezbędne w pracy wychowawcy, nauczyciela i opiekuna. Pedagogikę WSHE wyróżnia szeroka oferta zajęć warsztatowych z zakresu komunikacji interpersonalnej, kształtowania postawy twórczej, twórczego rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem itd. Uzupełnieniem warsztatów jest przedmiot działania twórcze, podczas którego nauczysz się rozwijać i wykorzystywać swój twórczy potencjał.
Tryby prowadzenia zajęć:

 • system stacjonarny
 • system niestacjonarny
Opis szkoły:

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim jest niepubliczną uczelnią powstałą zgodnie z ustawą o wyższych szkołach z dnia 26 czerwca 1997 r. (DZ.U. nr 96, poz. 590).
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr DSW -3-4120/467 IW/Rej 30/02 z dnia 29 sierpnia 2002r. uzyskaliśmy uprawnienia do kształcenia studentów na kierunku:
 • Pedagogika:
  Specjalności:
  • doradztwo zawodowe i personalne,
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
  • praca socjalna,
  • pedagogika i promocja zdrowia,
  • pedagogika resocjalizacyjna.
Dodatkowe atuty:

SAPERE AUDE - MIEJ ODWAGĘ BYĆ MĄDRYM W tych słowach Horacego zawiera się cała misja WSHE. Zadaniem, jakie stawia sobie kadra uczelni jest kształtowanie współczesnej elity społecznej i kulturalnej. Chodzi nam o to, by przekazać studentom poszanowanie godności i podmiotowości innych ludzi, a w pracy naukowej nieustannie wychodzić poza już zdobyte umiejętności.
Misję Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej wyznacza kilka podstawowych płaszczyzn jej działalności:
 • od dydaktyków i pozostałych pracowników oczekuje się, aby dbali o wiarygodność słowa mówionego i pisanego oraz pamiętali o dobrym imieniu WSHE, a w prowadzonych badaniach naukowych i procesie kształcenia aktywnie reagowali na potrzeby i propozycje studentów.
 • staramy się nie tylko przekazywać wiedzę, ale także kształtować umiejętności samodzielnej pracy. Robimy wszystko, by nasi studenci i pracownicy nieustannie pracowali nad rozwojem swoich umiejętności, żeby rozszerzali swoje zainteresowania i nie bali się wyzwań.
 • w naszej Uczelni odbywają się imprezy charytatywne i kulturalne. Tu mają miejsce wykłady okolicznościowe, wystawy, koncerty, konferencje naukowe, targi. Odbywają się happeningi i imprezy młodzieżowe. Wszystkie te spotkania - naszym zdaniem - są bardzo dobrą formą kształcenia. Wykorzystujemy każdą możliwość, by nasi studenci mogli się w przyszłości stać elitąspołeczną. Nie chcemy, by młodzi ludzie opuszczający mury WSHE zasilali szeregi bezrobotnych. Kształcimy ich tak, by sami byli w stanie tworzyć nowe miejsca pracy.
 • w WSHE w szczególności rozwijane są badania dotyczące problematyki twórczego rozwoju człowieka, podmiotowości, innowacyjności, dialogu między różnymi orientacjami i kulturami. Wiele badań dotyczy również problematyki koncepcji i metod kształcenia podmiotowego, zarządzania dialogicznego i wszystkich tych kierunków aktywności, w których człowiek ma okazję do ma okazję do wychodzenia poza to, co już umie i potrafi.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Zadaniem programu Microsoft IT Academy jest organizacja zajęć na uczelni w celu przygotowania studentów do zdania egzaminu certyfikacyjnego MCP. Certyfikat MCP pozwala na sprawdzenie i potwierdzenie poziomu Twoich umiejętności pracy z produktami i technologiami Microsoft. Dzięki temu posiadacze takich certyfikatów wyróżniają się w branży IT i są uznawani w za wysokiej klasy specjalistów, którzy potrafią skutecznie wdrażać rozwiązania biznesowe oparte na technologiach Microsoft.

Kadra dydaktyczna:
Dr Grzegorz Czempik - gczempik@wshe.lodz.pl

Program kursu:
Program kursu znajduje się na stronie http://www.ita.wshe.lodz.pl/index_files/AkademiaMS.pdf

Zasady naboru
Warunkiem przystąpienia do programu jest wola zainteresowanego, aby uczestniczyć w zajęciach. Uczestnikami mogą zostać wyłącznie studentci informatyki lub nauk pokrewnych w zakresie technologii Microsoft na studiach dziennych, zaocznych lub eksternistycznych.

Zgłoszenia od osób zainteresowanych szkoleniami przyjmujemy za pomocą formularza lub mailowo. Zapisy na szkolenia:
 1. Czekamy do czasu, gdy zbierze się minimum 11 osób na konkretne szkolenie w danym mieście, wtedy:
  1. zaproponujemy termin zajęć - najczęściej będą to godziny popołudniowe od poniedziałku do piątku. Jeśli jednak cała grupa ustali inny wspólny termin, to zajęcia moga się odbywać w dowolnym okresie. Kwestie terminu można wspólnie uzgadniać np. na forum dyskusyjnym.
  2. podamy termin, do którego należy dokonać wpłaty za szkolenie.
 2. Zapisy otwarte są przez cały rok akademicki i gdy jedna grupa będzie uzgadniała termin zajęć kolejna grupa na to samo szkolenie może być w trakcie tworzenia.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u