Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
WWW: www.gallus.pl
E-mail: info@gallus.pl
Adres: 40-594 Katowice ul. Gallusa 12.
Telefon: 32 20 79 211 do 212.
Fax: 32 20 79 213.
Rok powstania: 1994r.

Zdjęcie1
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

 • Informatyka- studia I stopnia
 • Zarządzanie- I i II stopnia
 • Ekonomia- I stopnia
 • Filologia:
  • angielska- I i II stopnia,
  • germańska- I stopnia,
  • rosyjska- I stopnia,
  • hiszpańska- I stopnia,
 • Filologia polska-I stopnia.
Tryby prowadzenia zajęć:

Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Opis szkoły:

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych jest pierwszą niepubliczną uczelnią akademicką na Śląsku, która otrzymała uprawnienia do prowadzenia pełnego cyklu kształcenia wyższego, mogąc tym samym nadawać również stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie Językoznawstwo. Jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce otrzymała prestiżowy certyfikat WIARYGODNEJ SZKOŁY, nadawany przez Akademickie Centrum Informacyjne. Uczelnia posiada status ośrodka egzaminacyjnego Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL).
Dodatkowe atuty:

 • w ramach programu Socrates studenci mogą wyjeżdżać do Hiszpanii, Niemiec, Danii, Austrii, Turcji, Rumunii,
 • WSZMiJO współpracuje też z uczelniami w Rosji i Uniwersytetem na Tajwanie,
 • oferujemy wysokie stypendia: socjalne, mieszkaniowe, na wyżywienie, za wyniki w nauce lub sporcie, stypendia dla osób niepełnosprawnych, a także zapomogi,
 • niektórzy studenci mogą skorzystać z Indywidualnej Organizacji Studiów.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Studia Podyplomowe to możliwość wyboru pomiędzy: Komputerową grafiką wydawniczą i reklamową, Ochroną i zarządzaniem siecią komputerową, Informatyką w biznesie, Psychologią w biznesie, Zarządzaniem w hotelarstwie, Zarządzaniem w turystyce, Zarządzaniem informacją, Zarządzaniem kadrami, Zarządzaniem nieruchomościami, Pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.
WSZMiJO proponuje kursy języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u