Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
WWW: www.wszop.edu.pl
E-mail: rekrutacja@wszop.edu.pl
Adres: ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice.
Telefon: (32) 355 97 71/73/81.
Fax: (32) 258 92 64.
Data powstania: 28 luty 2002r.
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

Studia I stopnia

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia inżynierskie:
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
 • LOGISTYKA W PRZEMYŚLE I HANDLU
 • BEZPIECZEŃSTWO I PROFILAKTYKA POŻAROWA W PRZEMYŚLE
 • SYSTEMY INFORMATYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH
Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia licencjackie:
 • BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
 • KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA
 • TECHNIKI SPECJALNE
Zarządzanie - studia licencjackie:
 • DORADCA KLIENTA
 • PSYCHOLOGIA W BIZNESIE
 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
 • ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJA
 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Kulturoznawstwo - studia licencjackie
 • KOMUNIKACJA AUDIOWIZUALNA
 • REKLAMA I PUBLIC RELATIONS
 • PRODUKCJA IMPREZ KULTURALNYCH
 • TWORZENIE SCENARIUSZY GIER KOMPUTEROWYCH
 • FILM I ESTETYKA NOWYCH MEDIÓW
Filologia - studia licencjackie
 • FILOLOGIA ANGIELSKA
  • JĘZYKI SPECJALISTYCZNE (JĘZYK ANGIELSKI Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM)
  • NAUCZYCIELSKA
  • TRANSLATORYKA STOSOWANA
 • FILOLOGIA ROSYJSKA
  • JĘZYK ROSYJSKI W HANDLU ZAGRANICZNYM
  • JĘZYK ROSYJSKI W TURYSTYCE
  • TRANSLATORYKA STOSOWANA
Studia II stopnia

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia dla absolwentów studiów inżynierskich:
 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY W PROCESACH PRODUKCYJNYCH
 • ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I GOSPODARKA ODPADAMI
 • BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE
 • ZARZĄDZANIE W LOGISTYCE
Bezpieczeństwo wewnętrzne - dla absolwentów studiów licencjackich:
 • BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • DETEKTYWISTYKA I KRYMINALISTYKA
 • TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI
Zarządzanie – dla absolwentów studiów licencjackich:
 • ANALITYK FINANSOWY
 • COACHING I MENTORING W ORGANIZACJI
 • KADRY I PŁACE
 • MENEDŻER IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH
 • ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI
 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Chcesz wiedzieć więcej na temat naszych kierunków i specjalności?! Wejdź na: www.wszop.edu.pl.
Formy prowadzenia zajęć:

 • forma stacjonarna – zajęcia od poniedziałku do piątku
 • forma niestacjonarna - zjazdy 2-3 razy w miesiącu w soboty i niedziele
Opis szkoły:

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach mieści się w centralnym, akademickim punkcie miasta. 14 lat działania Uczelni umocniło jej pozycję na rynku polskich niepublicznych szkół wyższych – WSZOP posiada długoletnią tradycję w kształtowaniu innowacyjnych, dostosowanych do potrzeb rynku pracy programów kształcenia.

Lata praktyki pozwoliły na stworzenie oferty, w której zarówno osoby mające zdolności techniczne jak i humanistyczne znajdą dla siebie odpowiedni kierunek studiów. Przyszłych licencjatów, inżynierów i magistrów kształcimy na dwóch wydziałach: Nauk Technicznych i Humanistyczno-Społecznym. Do wyboru przyszłych studentów pozostaje pięć kierunków i ponad trzydzieści specjalności.

WSZOP stawia na jakość studiów. Ogromny nacisk kładziemy na praktyczne programy studiów, które umożliwiają studentom zdobycie najważniejszych umiejętności podpartych wiedzą, przekazywaną przez specjalistów. Co roku WSZOP opuszczają absolwenci, którzy dzięki wiedzy zdobytej na studiach osiągają wysokie stanowiska m.in. w służbach mundurowych, działach bhp, międzynarodowych korporacjach i instytucjach kulturalnych.

Studenci przez cały okres kształcenia mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Umożliwiamy to poprzez liczne aktywności – od udziału w Kołach Naukowych, członkostwie w Samorządzie Studenckim po przynależność do Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego.

W ramach międzynarodowego programu ERASMUS+, studenci mają możliwość odbycia nauki w ramach wymiany w jednej z uczelni partnerskich w Portugalii, Chorwacji, Bułgarii, Turcji, Estonii i na Litwie. Program ERASMUS+ pomaga w doskonaleniu języka i poznaniu ciekawych ludzi. Stanowi również szansę na odbycie staży zagranicznych, umożliwiających dalszy rozwój kariery zawodowej, nie tylko na terenie Polski.

Więcej informacji znajdziesz na www.wszop.edu.pl
Dodatkowe atuty:

 • nowoczesne laboratoria techniczne i komputerowe; łącznie ponad 200 komputerów
 • bezpłatne stanowiska internetowe oraz wi-fi na terenie całej uczelni
 • studia i projekty międzynarodowe
 • atrakcyjny system zniżek i stypendiów oraz stabilność finansową: niezmienne czesne gwarantowane umową, brak opłat za egzaminy i miesiące wakacyjne
 • szybki przepływ informacji na linii uczelnia-studenci za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu
 • prężnie działające Akademickie Biuro Karier oferujące bezpłatne szkolenia, warsztaty i Targi Pracy
 • świetnie wyposażoną bibliotekę i własne Wydawnictwo naukowe
 • możliwość rozwijania pasji i zainteresowań w organizacjach studenckich, kołach naukowych i AZS
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Studia Podyplomowe:
 • BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem
 • Kadry i płace
 • Metodyka badań w ocenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy
 • Ocena zgodności wyrobów elektrycznych i elektronicznych z wymogami Unii Europejskiej
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Zarządzanie w logistyce
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Kurs pedagogiczny dla nauczania dorosłych


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u