Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
WWW: www.awf.katowice.pl
E-mail: sekretariat@awf.katowice.pl
Adres: Ul. Mikołowska 72c, 40-065 Katowice.
Telefon: 0-32 207 51 00.
Fax: 0-32 251 68 68.
Rok powstania: 1970r.
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

 • Wychowanie fizyczne - I stopnia (licencjackie), II stopnia (uzupełniające magisterskie)
 • Fizjoterapia - I stopnia (licencjackie), II stopnia (uzupełniające magisterskie)
 • Turystyka i Rekreacja - I stopnia (licencjackie)
 • Zarządzanie - I stopnia (licencjackie)
Tryby prowadzenia zajęć:

Tryb studiów stacjonarnych (dziennych) - zajęcia dydaktyczne odbywają się od poniedziałku do piątku. Program studiów zawiera też praktyki zawodowe oraz obozy programowe.

Tryb studiów niestacjonarnych - studia niestacjonarne realizowane są przede wszystkim w trybie zaocznym. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie sesji zjazdowych dwa razy w roku, na przełomie czerwca i lipca lub we wrześniu oraz na przełomie stycznia i lutego, trwajacych od 9 do 16 dni (od soboty do niedzieli) oraz w soboty i niedziele; zaliczenia i egzaminy odbywają się w soboty i niedziele.
Opis szkoły:

Tradycja kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego i instruktorów różnych dyscyplin sportowych w Katowicach sięga 1952r. Wówczas to powołano do życia Technikum Wychowania Fizycznego w Katowicach (organizatorzy szkoły - Alojzy Chruszcz i Zdzisław Szumski). Zostało ono następnie przekształcone (1957r.) w Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego. Ze studium tego - na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 1 września 1970r. - powstała Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Rektorem nowopowstałej uczelni został prof. Lechosław Dec (1970-1975), kolejnym doc. Włodzimierz Reczek (1975-1980).

W czerwcu 1973 roku WSWF w Katowicach obok specjalności "wychowanie fizyczne" powołano specjalność studiów "rehabilitacja ruchowa", której pierwszym kierownikiem była prof. n. med. Krystyna Dobosiewicz, twórca programu rehabilitacji ruchowej w Polsce. Uchwałą Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z 20 marca 1997r. określenie "rehabilitacja ruchowa" zastąpiono wyrazem "fizjoterapia".
W 1979 roku WSWF w Katowicach przekształcona została w Akademię Wychowania Fizycznego. Pierwszym rektorem AWF w Katowicach był prof. Lechosław Dec (1980-1984), drugim zaś prof. Stanisław Socha (1984-1990). Następnie godność tę piastowali kolejno: prof. Joachim Raczek (1990-1996), prof. Janusz Nowotny (1996-1999), prof. Wiesław Pilis (1999-2003) oraz prof. Władysław Mynarski (2003-2005). Od roku akademickiego 2005/2006 rektorem AWF w Katowicach jest dr hab. Zbigniew Waśkiewicz prof nadzw.

Najważniejszymi wydarzeniami w dziejach AWF w Katowicach było w 1992r. uzyskanie przez uczelnię uprawnień doktoryzowania, a od 1999r. (na mocy decyzji Centralnej Komisji Do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych - w Warszawie) - praw habilitowania.

Uczelnia prowadzi cztery podstawowe kierunki studiów: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, zarządzanie i marketing oraz turystyka i rekreacja. W 2003 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna oceniała jakość kształcenia na poziomie magisterskim i zawodowym na kierunkach "wychowanie fizyczne" i "fizjoterapia" oraz na poziomie zawodowym kierunku "zarządzanie i marketing". Dla każdego z trzech ocenianych kierunków i poziomów kształcenia Państwowa Komisja Akredytacyjna wydała opinię pozytywną.

W maja 2003r. został powołany Instytut Zarządzania, a we wrześniu 2003r. Instytut Fizjoterapii AWF wraz z nowymi strukturami organizacyjnymi.

Na mocy Zarządzenia nr 22 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2004r. Akademia Wychowania Fizycznego stała się uczelnią dwuwydziałową - powołano do istnienia Wydział Fizjoterapii.
Dodatkowe atuty:

 • nowa wielofunkcyjna hala sportowa wraz z pływalnią
 • obiekty sportowe umiejscowione blisko siebie
 • Dom Studenta
 • klub studencki "Olimp"
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

 • studia doktoranckie
 • studia podyplomowe
 • kursy instruktorskie


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u