Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
WWW: www.wsap-kielce.edu.pl
E-mail: sekretariat@wsap-kielce.edu.pl
Adres: ul. L. Staffa 7, 25-410 Kielce.
Telefon: 41 368 66 61.
Fax: 41 368 66 61.
Data powstania: 1999 r.
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

kierunek Administracja, tytuł:licencjat.
Tryby prowadzenia zajęć:

  • stacjonarny;
  • niestacjonarny.
Opis szkoły:

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach jest Uczelniš Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. WSAP posiada umowy z niemieckimi uczelniami administracyjnymi w Kehl i Berlinie, w ramach których realizowana jest wymiana studentów i wykładowców. Ponadto w Uczelni działa polsko - niemiecki ośrodek badawczy - Ośrodek Studiów Samorzšdowych. Uczelnia wspomaga finansowo studentów (stypendia naukowe, socjalne, specjalne, mieszkaniowe, na wyżywienie, zapomogi oraz kredyty studenckie).
Dodatkowe atuty:

Podpisane umowy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytetem Jagiellońskim. Wyjazdy na studia i staże zagraniczne w ramach programu ERASMUS.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

studia podyplomowe:
  • Administracja
  • Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  • Zarządzanie Ochroną Środowiska w Administracji Publicznej
  • Zarządzanie Programami i Projektami w AP
  • Gospodarka Przestrzenna w AP
  • Finanse Publiczne w AP


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u