Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Wyższa Szkoła Zawodowa "Wszechnica Warmińska"
WWW: ww.edu.pl
E-mail: rektorat@ww.edu.pl
Adres: ul. Mazurska 2, 11-100 Lidzbark Warmiński.
Telefon: (89) 767-01-19.
Data powstania: 20 listopada 2003.
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

Wszechnica Warmińska posiada prawo kształcenia na Wydziale: Architektury Krajobrazu, kierunku: architektura krajobrazu oraz na Wydziale Gospodarki Przestrzennej, kierunku: gospodarka przestrzenna (ze specjalnościami: urbanistyka, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami), który podobnie jak architektura krajobrazu był poddany ocenie ekspertów z Państwowej Komisji Akredytacyjnej a następnie (również w/g przepisów nowej ustawy) potwierdzony pozytywną decyzją Ministra Edukacji Narodowej.
Tryby prowadzenia zajęć:

Studia we Wszechnicy Warmińskiej prowadzone są w systemach stacjonarnym i niestacjonarnym.
Opis szkoły:

Uczelnia (aczkolwiek "młoda") nie prowadzi żadnych kierunków "na dziko". W tej chwili w trakcie badania przez Państwową Komisję Akredytacyjną jest kierunek pedagogika - z dwiema specjalnościami: praca socjalna i terapia zajęciowa w rehabilitacji.

Jeśli chodzi o bazę socjalną to podobnie jak dydaktyczna jest w trakcie realizacji. Wszechnica Warmińska nabyła budynek przy ul. Mazurskiej 2, który jest aktualnie remontowany przez Socjalną Studencką Spółdzielnię Pracy (pierwszą w woj. Warmińsko-Mazurskim). Jest bar, biblioteka - będzie kawiarenka internetowa. Istnieje możliwożć pracy studetów przy remoncie w Socjalnej Studenckiej Spółdzielni Pracy. Działa Koło Naukowe Informatyków, Chór (w przyszłości zespół wokalny). Jest realizowany własny temat badawczy: "Tożsamość współczesnej Warmii".
Dodatkowe atuty:

Osobom spoza Lidzbarka Warmińskiego oferujemy pomoc w zakwaterowaniu w bursach lub kwaterach prywatnych oraz wyżywienie w bursach lub w barze uczelnianym.

Nasza uczelnia oferuje stypendia:
  • socjalne
  • naukowe
  • nagrody
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Wszechnica Warmińska proponuje bogaty wachlarz studiów podyplomowych np. agroturystyka.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u