Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska "Milenium"
WWW: www.milenium.edu.pl
E-mail: gniezno@milenium.edu.pl
Adres: 62-200 Gniezno, ul. Pstrowskiego 3a.
Telefon: 061 425 75 70 / podyplomowe: 061 428 26 27
Fax: 061 425 53 54.
Rok powstania: 2002r.

Zdjęcie1 Zdjęcie2 Zdjęcie3
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

Zarządzanie - tytuł licencjata.
Pedagogika - tytuł licencjata.
Kulturoznawstwo - tytuł licencjata.
Turystyka i rekreacja – tytuł licencjata.
Tryby prowadzenia zajęć:

Stacjonarny i niestacjonarny.
Opis szkoły:

GWSHM "Milenium" została utworzona w 2002 roku, na gruncie dziesięcioletniej działalności Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty. Połączenie doświadczenia z młodością, pozwoliło stworzyć uczelnię nie tylko profesjonalnie zorganizowaną, z bardzo dobrą kadrą wykładowców i programami nauczania zgodnymi z wymaganiami Państwowej Komisji Akredytacyjnej, ale jednocześnie aktualnie reagującą na potrzeby rynku pracy oraz wykorzystującą nowoczesne technologie. W ubiegłym roku ponad 400 studentów zakończyło naukę na dwóch wydziałach: Zarządzania i Marketingu oraz Pedagogiki. Warto podkreślić, że większość z naszych absolwentów już pracuje i/lub kontynuuje naukę na studiach II stopnia. W październiku 2008 roku naukę w GWSHM "Milenium" rozpoczęło 600 studentów, w tym na najmłodszym Wydziale Kulturoznawstwa. Obecnie kształcimy ponad 1400 studentów, którzy również aktywnie uczestniczą w działaniach m.in.: samorządu studenckiego, Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego czy kół naukowych. W roku akademickim 2009/2010 oferujemy naukę na 3 letnich (6 semestralnych) studiach pierwszego stopnia (licencjackich) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na 4 kierunkach (17 specjalnościach).
Dodatkowe atuty:

 • rozbudowany system stypendialny
 • ciekawy i aktualny program nauczania
 • studenci specjalności "systemy informatyczne w zarządzaniu i komunikacji" jako pierwsi w kraju otrzymują w bezpłatne użytkowanie laptopy marki IBM
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Podyplomowe studia nauczycielskie:
 • Technika w szkole
 • Matematyka w szkole
 • Przedsiębiorczość
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Przyroda
 • Pedagogika sztuki - plastyka
 • Pedagogika sztuki - wiedza o kulturze
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • Edukacja muzealna
 • Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
 • Logopedia
 • Socjoterapia dzieci i młodzieży
 • Resocjalizacja
 • Informatyka z technologią informacyjną
 • Wychowanie fizyczne w szkole
 • Wychowanie przedszkolne
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Pedagogika lecznicza
Podyplomowe studia menedżerskie:
 • Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z elementami kadr i płac
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami psychologii


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u