Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wlkp.
WWW: www.wwsse.pl
E-mail: info@wwsse.pl
Adres: ul. Paderewskiego 27, 63-000 Środa Wlkp.
Telefon: (061)28 65 118.
Fax: (061)28 65 118.
Rok powstania: 2005r.

Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

Pedagogika - tytuł licencjata
Ekonomia - tytuł licencjata
Tryby prowadzenia zajęć:

niestacjonarny.
Opis szkoły:

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jest uczelnią niepubliczną założoną w 2005 roku. Warto zaznaczyć, że od 1995 do 2005 roku w Środzie Wlkp. funkcjonował zamiejscowy ośrodek Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie. Uczelnia prowadzi studia pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika i ekonomia w różnych specjalnościach. Studia trwają trzy lata. Obecnie złożony jest wniosek o utworzenie kierunków informatyka i matematyka, a także przygotowywana jest dokumentacja o utworzenie studiów magisterskich na kierunku pedagogika. Realizowana koncepcja kształcenia opiera się o możliwie szerokie łączenie teoretycznych dociekań akademickich z wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Służy temu staranny dobór kadry dydaktycznej, która rekrutuje się z wybitnych przedstawicieli świata nauki oraz uznanych, doświadczonych praktyków. Dzięki temu absolwenci oprócz dyplomu ukończenia studiów wyższych i tytułu licencjata uzyskują szerokie kompetencje praktyczne, wsparte rzetelną wiedzą teoretyczną. Umożliwia to kontynuowanie nauki na studiach uzupełniających magisterskich, a także daje szeroką perspektywę odnalezienia się na współczesnym, sprofesjonalizowanym rynku pracy. Wszystko to sprawia, że nasza uczelnia w pełni odpowiada europejskim standardom kształcenia wyższego.
Dodatkowe atuty:

Warto zostać studentem WWSSE, ponieważ:
 • efektem studiów jest zdobycie wykształcenia i podniesienie kwalifikacji zawodowych, co zwiększa szanse na znalezienie ciekawej pracy oraz uzyskanie wyższych zarobków
 • studia w WWSSE rozbudzają potrzebę ciągłego doskonalenia się i zdobywania nowych umiejętności => wiedzę przekazujemy z pasją, myśląc o Twojej przyszłości
 • wysoki poziom studiowania gwarantuje kadra dydaktyczna, w szeregi której wchodzą wybitni przedstawiciele świata nauki oraz uznani i doświadczeni praktycy
 • uczelnia posiada bogatą i wciąż rozwijaną ofertę kształcenia, dostosowaną do aktualnych trendów na rynku pracy
 • czesne za pobieraną naukę, od 14 lat było, jest i będzie najniższe w regionie, przy jednoczesnym braku ukrytych opłat dodatkowych np. za wpisowe na studia, czy dodatkowe egzaminy
 • swoim studentom oferujemy rozbudowany i atrakcyjny system pomocy stypendialnej
 • uczelnia stwarza możliwości korzystania z oferty zagranicznych staży i praktyk studenckich
 • zajęcia odbywają się tylko w soboty i niedziele, co ma decydujące znaczenie dla studentów pracujących
 • nasza szkoła aktywnie współpracuje z uczelniami w kraju i zagranicą
 • studiowanie w WWSSE charakteryzuje wyjątkowa atmosfera szkoły wymagającej, a jednocześnie przyjaznej studentowi
 • miła i kompetentna obsługa w dziekanacie pozwala na szybkie załatwienie nawet najbardziej zawiłych kwestii administracyjnych.
 • Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

  Uczelnia prowadzi studia podyplomowe na kierunkach PEDAGOGIKA i EKONOMIA w różnych specjalnościach:
  • PEDAGOGIKA
   • Organizacja i zarządzanie oświatą
   • Przygotowanie pedagogiczne
   • Pedagogika resocjalizacyjna
   • Doradztwo zawodowe i edukacyjne
   • Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - studia te dajš uprawnienia do pracy w szkole i przedszkolu
   • Zarządzanie jednostkami penitencjarnymi
   • Oświata zdrowotna
   • Praca socjalna
   • Diagnostyka pedagogiczna
  • EKONOMIA
   • Zarządzanie zasobami ludzkimi
   • Rachunkowość i podatki
   • Finanse i bankowość
   • Ekonomika i zarządzanie firmą
   • Marketing i reklama
  Od 2009 roku Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wlkp. jest Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym EBC* L (European Business Competence* Licence - Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych).


  COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u