Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
WWW: www.ue.poznan.pl
E-mail: rekrutacja@ue.poznan.pl
Adres: 61-875 Poznań, al. Niepodległości 10.
Telefon: 061 856 90 00
Fax: 061 866 89 24.
Rok powstania: 1926r.

Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

 • Ekonomia,
 • Finanse i Rachunkowość,
 • Polityka społeczna,
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • Informatyka i Ekonometria,
 • Towaroznawstwo,
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • Gospodarka Przestrzenna,
 • Zarządzanie,
każdy z kierunków oferuje kilka specjalności, których łącznie jest ponad 50.
Tryby prowadzenia zajęć:

studia stacjonarne pierwszego stopnia studia stacjonarne drugiego stopnia studia niestacjonarne pierwszego stopnia studia niestacjonarne drugiego stopnia studia trzeciego stopnia studia podyplomowe Master of Business and Administration (MBA).
Opis szkoły:

Utworzony w 1926 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół wyższych o tym profilu w Polsce. Należy do ścisłej czołówki polskich uczelni ekonomicznych. Jest ważnym 18-tysięcznym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym specjalizującym się w kształceniu wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników służb administracji rządowej i samorządowej. Swoją renomę zawdzięcza: wysokiej jakości nauczania, ofercie dydaktycznej uwzględniającej światowe wzorce kształcenia i najnowsze trendy biznesu oraz niekwestionowanej pozycji jednego z liderów badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych. Siłą Uczelni jest mocny potencjał dydaktyczny, kontakty międzynarodowe oraz orientacja na współpracę z biznesem. Jako jedyna uczelnia w Polsce legitymuje się pełnią praw akademickich w zakresie nauk o ekonomii, zarządzaniu i towaroznawstwie. UEP należy do elitarnego grona najsilniejszych ośrodków akademickich kształcących decydentów gospodarczych i kadry kierownicze najwyższego szczebla.
Dodatkowe atuty:

 • jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni w kraju;
 • uczelnia ze ścisłej czołówki ogólnopolskich rankingów;
 • europejski standard kształcenia poparty akredytacjami i certyfikatami;
 • światowe wzorce kształcenia menedżerskiego;
 • programy nauczania zgodne z najnowszymi trendami biznesu;
 • szerokie kontakty międzynarodowe;
 • możliwość podjęcia międzynarodowej ścieżki studiów;
 • silna kadra dydaktyczna - autorytety świata nauki i biznesu;
 • bogata oferta dydaktyczna - ponad 50 specjalności na 5-ciu elitarnych wydziałach: Ekonomii, Gospodarki Międzynarodowej, Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Towaroznawstwa i Zarządzania;
 • 4 programy MBA (z Francją, Niemcami, Wielką Brytanią i USA);
 • studia doktoranckie w wersji polsko i anglojęzycznej;
 • liczba absolwentów na stanowiskach dyrektorskich i menedżerskich w polskich firmach plasuje UEP w ścisłej czołówce szkół wyższych kształcących kadry najwyższego szczebla (raport Rzeczpospolitej i Newsweek).
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Kursy i certyfikaty: Kursy i egzaminy LCCI EFB CCIP Egzaminy na certyfikat Instytutu Puszkina The Business English Certificates (BEC) Training PWD Studia Podyplomowe: "Organizacja i Zarządzanie w administracji publicznej" Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Podyplomowe Studia Zarządzania Sprzedażą "Analiza ekonomiczna i controlling" "Analiza finansowa w procesie inwestowania" "Audyt w jednostkach sektora finansów publicznych" "Badania rynkowe i marketingowe w przedsiębiorstwie" "Gospodarka nieruchomościami" (Kalisz, Poznań) "Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie" "Gospodarstwa i przedsiębiorstwa na unijnym rynku żywności" "Instrumentalne metody oceny jakości wyrobów" "Integracja europejska - zasady funkcjonowania przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku Europejskim" "Menedżer produktu" "Menedżerskie studium handlu emisjami i zarządzania energią" "Opakowania, logistyka i przechowalnictwo" "Podatki i Strategie Podatkowe Przedsiębiorstw" "Strategia i Planowanie Biznesu" "Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi" "System zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie" "Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności" "Zarzadzanie jakością ISO 9000:2000" "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" "Zarządzanie finansami - ujęcie praktyczne" "Zarządzanie finansami prywatnymi" "Zarządzanie gospodarką turystyczną" "Zarządzanie i finansowanie rozwoju regionalnego" "Zarządzanie marką" "Zarządzanie projektami" "Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty strategiczne" "Zarządzanie samorządowymi projektami finansowanymi z funduszów Unii Europejskiej" "Zarządzanie w handlu" "Zarządzanie w opiece zdrowotnej" "Zarządzanie wartością klienta" "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa" "Zarządzanie zadłużeniem i audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych" "Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bhp" "Zintegrowane Systemy Zarządzania" Bankowości Biznesu Międzynarodowego Controllingu i Zarządzania Bankiem dla Pośredników Ubezpieczeniowych Komunikacji i Promocji w Biznesie Logistyki Międzynarodowej Marketingu Marketingu Strategicznego na Rynku Farmaceutycznym Organizacji i Zarządzania Podatków i Skarbowości Prawa Gospodarczego Public Relations Public Relations dla Jednostek Administracyjnych i Samorządowych Rachunkowości (Bydgoszcz, Kalisz, Konin, Leszno, Piła, Poznań, Zielona Góra) Rachunkowości i Finansów Rozwoju Lokalnego i Regionalnego Ubezpieczeń Gospodarczych (Majątkowych i na Życie) Zarządzania Finansami i Strategii Przedsiębiorstwa Zarządzania Marketingowego na Rynku Business to Business Zarządzania Pracą i Zasobami Ludzkimi Zarządzania Przedsiębiorstwami Zarządzania Strategicznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi Studia MBA: Studium Podyplomowe Master of Business Administration we współpracy z Georgia State University w Atlancie Polsko-Niemiecki Program Master of Business Administration z zakresu zarządzania europejskiego Francusko-Polskie Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania www.podyplomowe.ue.poznan.pl.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u