Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii
WWW: www.wshig.poznan.pl
E-mail: wshig@wshig.poznan.pl
Adres: 61-022 Poznań ul.Nieszawska 19.
Telefon: 061 8711536.
Fax: 061 8711533.
Data powstania: 1993r.
zdjęcie1
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

Studia I stopnia (licencjackie) 3-letnie studia II stopnia (magisterskie) 2-letnie na kierunku: turystyka i rekreacja w ramach specjalności:
  • hotelarstwo i gastronomia
  • obsługa ruchu turystycznego
  • zarządzanie i marketing w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji.
Tryby prowadzenia zajęć:

Studia stacjonarne dzienne
Studia niestacjonarne zaoczne.
Opis szkoły:

Uczelnia doskonale przygotowuje do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Umożliwia podjęcie praktyk a w konsekwencji pracy w sieci najlepszych hoteli w Europie. W czasie nauki studenci sami zarabiają na swoje utrzymanie.
Dodatkowe atuty:

Praktyki zagraniczne w wiekszości krajów unijnych. Intensywna nauka języków obcych i doskonałe zaplecze dydaktyczne sale wykładowe oraz gastronomiczne.
Od września 2007 dzięki windom brak barier dla studentów niepełnosprawnych. Język migowy.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Studia podyplomowe roczne
  • manager gospodarstwa turystycznego
  • obsługa finansowo-księgowa obiektu turystycznego
  • manager turystyki
Kursy kelnerskie i barmańskie.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u