Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
WWW: www.wsh-leszno.pl
E-mail: dziekanat@wsh-leszno.pl
Adres: ul. Królowej Jadwigi 10, ul. Krótka 5, 64-100 LESZNO.
Telefon: 065 529-47-77, 065 529-92-62.
Fax: 065 529-35-20.
Rok powstania: 2001r.
Zdjęcie1
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia następujących kierunków:
 • Pedagogika - mgr
 • Pedagogika - lic
 • Socjologia - lic
Przygotowujemy się do wprowadzenia następujących kierunków:
 • Psychologia - mgr
 • Kosmetologia - lic
 • Europeistyka - lic
Tryby prowadzenia zajęć:

 • stacjonarny
 • niestacjonarny
Opis szkoły:

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie powstała w 2001 roku na podstawie decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 10.04.2001 roku. Założycielem uczelni jest Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Poznaniu.
Uczelnia dwa razy została skontrolowana i oceniona pozytywnie przez Państwową Komisję Akredytacyjną w 2002 roku na kierunku pedagogika i w 2006 roku na kierunku socjologia.
Dodatkowe atuty:

Uczelnia czterokrotnie otrzymała zaszczytny tytuł "Przedsiębiorstwa Fair Play" w latach 2003, 2004, 2005, 2006. Posiada również inne prestiżowe wyróżnienia, certyfikat "Wiarygodna Szkoła", "Polski Sukces" i "Najlepsze w Polsce - the best in Poland". Za posiadanie zrozumiałej i przejrzystej strony internetowej otrzymała certyfikat Polskiej Narodowej Oficyny Wydawniczej "Encyklopedii - Kto jest kim w Polsce i Europie".
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Prowadzimy studia podyplomowe w 20 specjalnościach:
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,
 • Edukacja Integracyjna,
 • Kształcenie Zintegrowane,
 • Oligofrenopedagogika,
 • Organizacja i Zarządzanie Oświatą,
 • Pedagogika Lecznicza,
 • Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza,
 • Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza ze specjalnoscia:
  • Pomoc Psycholog.-Pedagogiczna,
  • Pomiar Dydaktyczny,
  • Poradnictwo Zawodowe,
  • Praca Edukatorska,
  • Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja,
  • Przygotowania Pedagogicznego,
  • Socjoterapia,
  • Surdopedagogika,
 • Teoretycznych Przedmiotów Zawodowych - Technika Biurowa oraz Technika Biurowa i komputerowa,
 • Terapia Pedagogiczna,
 • Wiedza o Społeczeństwie i Integracji Europejskiej,
 • Wychowanie do Życia w Rodzinie,
 • Wychowanie Przedszkolne.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u