Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
WWW: www.ae.poznan.pl
E-mail: br@ae.poznan.pl
Adres: 60-967 Poznań, al. Niepodległości 10.
Telefon: 061 856 90 00.
Fax: 061 866 89 24.
Rok powstania: 1926r.
Zdjęcie1
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

 • Ekonomia,
 • Finanse i Rachunkowość,
 • Stosunki Międzynarodowe,
 • Informatyka i Ekonometria,
 • Towaroznawstwo,
 • Gospodarka Przestrzenna,
 • Zarządzanie.
Tryby prowadzenia zajęć:

 • studia stacjonarne (dzienne),
 • niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne),
 • studia podyplomowe i MBA.
Opis szkoły:

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu należy do czołowych uczelni ekonomicznych w Polsce. Swoją wysoką lokatę zawdzięcza szerokiej ofercie dydaktycznej, wysokiej jakości nauczania oraz niekwestionowanej pozycji jednego z liderów badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych. Siłą Uczelni jest mocne zaplecze dydaktyczne, kontakty międzynarodowe i orientacja na współpracę ze sferą praktyki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu jest ważnym 20-tysięcznym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym specjalizującym się w kształceniu wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników służb administracji rządowej i samorządowej. Na Uczelni studiuje blisko 14 tysięcy studentów. Jest jedyną uczelnią w Polsce legitymującą się pełnią praw akademickich w zakresie nauk o ekonomii, zarządzaniu i towaroznawstwie.
Dodatkowe atuty:

 • Jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni w kraju;
 • Uczelnia ze ścisłej czołówki ogólnopolskich rankingów;
 • Europejski standard kształcenia poparty akredytacjami i certyfikatami;
 • Światowe wzorce kształcenia menedżerskiego;
 • Programy nauczania zgodne z najnowszymi trendami biznesu;
 • Szerokie kontakty międzynarodowe
 • Możliwość podjęcia międzynarodowej ścieżki studiów;
 • Silna kadra dydaktyczna - autorytety świata nauki i biznesu;
 • Bogata oferta dydaktyczna - 50 specjalności na 5-ciu elitarnych wydziałach: Ekonomii, Gospodarki Międzynarodowej, Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Towaroznawstwa i Zarządzania;
 • 4 programy MBA (z Francją, Niemcami, Wielką Brytanią i USA);
 • Studia doktoranckie w wersji polsko i anglojęzycznej;
 • Kariery absolwentów: pierwsza dziesiątka w Polsce pod kątem liczby stanowisk dyrektorskich i menedżerskich (źródło: Newsweek).
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Bogata oferta studiów podyplomowych - blisko 60 programów studiów. Więcej informacji na www.podyplomowe.ae.poznan.pl.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u