Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu
WWW: www.nkjo.kalisz.pl
E-mail: nkjo@nkjo.kalisz.pl
Adres: 62-800 Kalisz, ul. Południowa 62.
Telefon: (062) 766 03 20.
Fax: (062) 766 03 23.
Rok powstania: 1990r.

Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu kształci nauczycieli języków obcych w dwóch specjalnościach: angielskiej i niemieckiej. W kolegium studiuje obecnie 378 słuchaczy. Nauka w NKJO odbywa się w trybie stacjonarnym dla absolwentów szkół średnich oraz wieczorowym i zaocznym dla nauczycieli pracujących w szkołach publicznych. Kształcenie w Kolegium trwa 3 lata. Absolwent NKJO uzyskuje kwalifikacje pedagogiczne do nauczania języka obcego oraz tytuł licencjata po spełnieniu warunków zawartych w porozumieniach o opiece naukowej z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetem Wrocławskim.
Tryby prowadzenia zajęć:

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych prowadzi studia dzienne dla maturzystów oraz studia wieczorowe i zaoczne dla nauczycieli.
Opis szkoły:

Od 2003 roku NKJO zajmuje obiekt przy ul. Południowej 62. Kolegium dysponuje 12 salami dydaktycznymi, wyposażonymi w telewizory, odtwarzacze DVD oraz tablice multimedialne. Ponadto Kolegium posiada laboratorium językowe oraz 2 pracownie komputerowe, w tym 1 mobilną. W NKJO działa biblioteka, w której obok zgromadzonych ponad 20 tysięcy pozycji, znajdują się również taśmy magnetofonowe i wideofoniczne, płyty kompaktowe i dyskietki, przeźrocza i inne materiały. Wypożyczalnia dysponuje komputerami połączonymi w sieci systemu komputerowej obsługi biblioteki "Sowa".
Dodatkowe atuty:

NKJO w Kaliszu współpracuje z wieloma instytucjami edukacyjnymi, szkołami i Uniwersytetami Unii Europejskiej co umożliwia organizowanie dla słuchaczy NKJO praktyk pedagogicznych oraz stypendiów zagranicznych. Współpraca jest realizowana poprzez kontakty z miastami partnerskimi Kalisza - Preston w Wielkiej Brytanii, Heerhugowarard w Holandii, Ministerstwem Kultury Dolnej Saksonii w Niemczech oraz kontakty nawiązane dzięki uczestnictwu w konferencjach i seminariach za granicą i programach europejskich Sokrates.
NKJO w Kaliszu korzysta również z innych programów Unii Europejskiej: takich jak Comenius 2.1, Comenius 2.2, Erasmus i Arion. Studenci NKJO korzystają między innymi ze stypendiów i staży językowych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii i Hiszpanii. W NKJO działa teatr studencki, którego sztuki są prezentowane na festiwalu Teatrów Studenckich w Bydgoszczy oraz w Kaliszu dla całej społeczności kolegium i szkół średnich Kalisza. Studenci tworzą własną gazetkę Kolegium w języku angielskim i niemieckim. W NKJO działa Samorząd Słuchaczy. Do stałych zadań samorządu można zaliczyć organizowanie Dnia Kolegium, spotkań wigilijnych a także udział w "Drzwiach Otwartych" dla kandydatów na studia w NKJO.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

NKJO prowadzi szkolenia dla własnej kadry pedagogicznej oraz kursy językowe na różnych poziomach.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u