Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
WWW: www.wsb.net.pl
E-mail: rekrutacja@wsb.net.pl
Adres: ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań.
Telefon: (061) 670 33 11, (061) 865 02 21
Fax: (061) 642 15 99.
Rok powstania: 2004r.

Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

Studia I stopnia na kierunkach: 1).Bezpieczeństwo Narodowe:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bezpieczeństwo placówek dyplomatycznych
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Detektywistyka i wywiad
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
2). Historia:
 • Archiwistyka i bezpieczeństwo informacji
 • Detektywistyka i wywiad
 • Dialog międzykulturowy
 • Dyplomacja
 • Historia Rosji i Chin
 • Kultura polityczna i dziennikarstwo
3). Pedagogika:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy z metodyką
 • Doradztwo psychospołeczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja dla bezpieczeństwa z językiem angielskim (specjalizacja nauczycielska)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Psychopedagogika z detektywistyką
 • Rekreacja i wypoczynek
 • Resocjalizacja
4). Zarządzanie:
 • Dialog społeczny
 • Marketing polityczny
 • Przywództwo w zarządzaniu
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie jakością w usługach
 • Zarządzanie edukacją i doradztwo personalne
Studia podyplomowe: 1. ARCHIWISTYKA 2 semestry, 240 godzin, 1400 zł/semestr 2. BEZPIECZEŃSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE 2 semestry, 240 godzin, 1600 zł/semestr 3. BEZPIECZEŃSTWO SZKOLNE 2 semestry, 200 godzin, 1200 zł/semestr 4. DETEKTYWISTYKA I WYWIAD GOSPODARCZY 2 semestry, 250 godzin, 1400 zł/semestr 5. KRYMINALISTYKA I METODY ZWALCZANIA PRZESTEPCZOŚCI 2 semestry, 250 godzin, 1400 zł/semestr 6. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO? WYCHOWAWCZA 3 semestry, 360 godzin, 1100 zł/semestr 7. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA Z SOCJOTERAPIĄ 3 semestry, 360 godzin, 1100 zł/semestr 8. PEDAGOGIKA PŁCI 2 semestry, 250 godzin, 1400 zł/semestr 9. PROFILAKTYKA I PREWENCJA SPOŁECZNA 2 semestry, 250 godzin, 1400 zł/semestr 10. PROFILAKTYKA PRZEMOCY 2 semestry, 250 godzin, 1400 zł/semestr 11. PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU 2 semestry, 220 godzin, 1100 zł/semestr 12. RATOWNICTWO PRZEDMEDYCZNE 2 semestry, 230 godzin, 1500 zł/semestr 13. SOCJOTERAPIA PEDAGOGICZNA 3 semestry, 360 godzin, 1100 zł/semestr 14. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 2 semestry, 240 godzin, 1400 zł/semestr 15. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM 2 semestry, 220 godzin, 1300 zł/semestr 16. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM 2 semestry, 240 godzin, 1400 zł/semestr 17. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY 2 semestry, 220 godzin, 1300 zł/semestr 18. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 2 semestry, 210 godzin, 1200 zł/semestr 19. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 3 semestry, 360 godzin, 1100 zł/semestr 20. ZWYCIĘSKIE STRATEGIE MARKETINGOWE I SPRZEDAŻOWE 2 semestry, 210 godzin, 1100 zł/semestr
Tryby prowadzenia zajęć:

dzienny i zaoczny.
Opis szkoły:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią o charakterze zawodowym, kształcącą studentów oraz organizującą im możliwości osobistego rozwoju i twórczego działania w różnych dziedzinach aktywno?ci społecznej, związanych z bezpieczeństwem człowieka i społeczeństwa. Jest pierwszą - i nadal jedną z nielicznych w Polsce ? uczelnią, której obszar działalności dydaktyczno - wychowawczej stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka w najszerszym słowa tego rozumieniu. Kierunek studiów pierwszego stopnia tj. Bezpieczeństwo Narodowe nawiązuje do - wyraźnie sprecyzowanej w nazwie - misji Uczelni. Kształcimy tu fachowe kadry, specjalistów do zarządzania bezpieczeństwem. Drugim, acz równie ważnym kierunkiem działalności szkoły są studia pedagogiczne. Pedagogika to jedna z najbardziej interesujących, interdyscyplinarnych nauk o wychowaniu XXI wieku. Integruje ona bowiem wiedzę psychologiczną, socjologiczną, ekonomiczną, filozoficzną, z potrzebą poszukiwania odpowiedzi młodych ludzi na podstawowe pytania. Pytania o sens życia, możliwości rozwoju, funkcjonowanie człowieka w jakże skomplikowanym świecie, również te dotyczące bezpieczeństwa jednostek i grup społecznych. Studiowanie pedagogiki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa ma umożliwić zdobycie wiedzy i określonych umiejętności pedagogicznych, pozwolić na przekraczanie granic w procesie kształtowania innego człowieka oraz przygotowanie się do wymarzonej roli zawodowej szeroko rozumianego pedagoga. Uczelnia kształci również na kierunkach: Historia i Zarządzanie.
Dodatkowe atuty:

STUDIA 2 w 1!!! Zostań studentem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, na dowolnie wybranym kierunku studiów pierwszego stopnia, a otrzymasz dodatkowo możliwość zdobycia ? całkowicie bezpłatnie ? tytułów: - technik administracji, - technik ochrony fizycznej osób i mienia, - technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wraz z Policealną Szkołą Detektywów i Pracowników Ochrony O?CHIKARA z Poznania dają Ci możliwo?ć ukończenia Uczelni z dwoma tytułami ? licencjata i technika. Kończysz Pedagogikę, a alternatywą w wyborze pracy czy zawodu jest uzyskany tytuł i uprawnienia technika np. BHP. Zostajesz absolwentem kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, ale nic nie stoi na przeszkodzie, byś wykonywał pracę administracyjną. Nie musisz decydować się na drugi fakultet! Nie musisz przeznaczać dodatkowych środków finansowych na studia podyplomowe - składasz dokumenty na studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i otwierasz sobie szeroko furtkę do lepszej i pewniejszej przyszło?ci. Dlaczego miałby? nie skorzystać?! Nie musisz dwa razy inwestować w swą edukację i przyszło?ć. W ciągu trzech lat nauki, zyskujesz podwójnie. Obozy sportowe: Obozy sportowe Zajęcia z wychowania fizycznego w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa prowadzone są w niezwykle ciekawej i atrakcyjnej dla studentów formie - podczas obozów sportowych, organizowanych w różnych o?rodkach turystyczno - wypoczynkowych w Polsce. Studenci, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych odwiedzili już m.in. Zakopane, Boszkowo, Straduń, Sieraków, Kobylą Górę, Piłę - Płotki. Kolejny obóz na Kaszubach. Obozy sportowe każdorazowo mają łączyć przyjemne z pożytecznym, tzn. wypoczynek, zabawę, wzajemne integrowanie się grup studenckich z zaliczeniem zajęć sportowych, ujętych w programie studiów. Ośrodki ich pobytu to raj dla miło?ników natury, ciszy i spokoju - bajkowe okolice, lasy, niekiedy piaszczysta plaża, innym razem strome zbocza gór. Atrakcji nigdy nie brakuje - malownicze trasy rowerowe, paintball, skoki na bungee, wspinaczka i zjazdy z wysoko?ci na linach, tor rolkowy, boiska sportowe, motorówka, narty wodne, jazda konna i wiele innych. Przyłącz się do braci studenckiej WSB! Sztuki walki: Podczas obozów sportowych realizowane są również szkolenia i pokazy w zakresie różnych sztuk walki ? brazylijskiego Jiu Jitsu, Combat Kalaki, izraelskiego systemu militarnej walki wręcz dla osób cywilnych itp. Z Uczelnią współpracują najlepsi - dwukrotny Mistrz Polski MMA/VALE TUDO, a zarazem główny instruktor sztuk walki WSB - Paweł Jó?wiak ? wraz z zawodnikami Zrzeszenia MMA Poznań; Instytut KRAV MAGA oraz Klub PRETORIUM. Szeregi wspominanych Klubów coraz czę?ciej zasilają studenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Ich umiejętności można obserwować m.in. podczas Drzwi Otwartych Uczelni. Niekwestionowanym Mistrzem, a zarazem promotorem Uczelni na arenie międzynarodowej jest TOMASZ ADAMEK - Mistrz ?wiata federacji WBC (World Boxing Council) w kategorii półciężkiej, Mistrz ?wiata federacji IBO (International Boxing Organization) w kategorii junior ciężkiej oraz Mistrz Świata federacji IBF ( International Boxing Federation) kategorii junior ciężkiej. Uczelnia wspiera Mistrza w jego sportowej karierze.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u