Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Akademia Muzyczna im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu-Filia w Szczecinie
WWW: amuz.prv.pl, amuz.edu.pl
E-mail: a.muz.szczecin@wp.pl
Adres: ul. Grodzka 50, Szczecin 70-543.
Telefon: 091 4880 234.
Fax: 091 4880 234.

Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

Filia w Szczecinie kształci studentów na dwóch wydziałach:
 • Wydziale Instrumentalnym,
 • Wydziale Edukacji Muzycznej.
Tryby prowadzenia zajęć:

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

Studia dzienne dwustopniowe:
 • studia stacjonarne pierwszego stopnia (trzyletnie licencjackie)
 • studia niestacjonarne pierwszego stopnia (trzyletnie licencjackie)
Kierunek: instrumentalistyka.

Wydział prowadzi studia w systemie: stacjonarnym i niestacjonarnym (licencjat-płatne).

Wydział Instrumentalny prowadzi kształcenie w zakresie następujących specjalności:
 • fortepian,
 • skrzypce,
 • altówka,
 • wiolonczela,
 • kontrabas,
 • gitara,
 • perkusja,
 • akordeon,
 • flet,
 • klarnet,
 • fagot,
 • saksofon,
 • obój,
 • trąbka,
 • waltornia.
Przygotowuje do pracy jako solista oraz w orkiestrach, a także w szkołach muzycznych I i II stopnia.

WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ

Studia dzienne dwustopniowe:
 • studia stacjonarne pierwszego stopnia (trzyletnie licencjackie)
 • studia niestacjonarne pierwszego stopnia (trzyletnie licencjackie)
Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Wydział Edukacji Muzycznej przygotowuje wysoko wykwalifikowanych muzyków w trzech specjalnościach:
 • DYRYGENTURA CHÓRALNA
 • EDUKACJA MUZYCZNA SZKOLNA
 • MUZYKA KOŚCIELNA (KANTOR)
Opis szkoły:

Macierzysta uczelnia w Poznaniu powstała w 1920 roku. Wyższe Szkolnictwo na Pomorzu Zachodnim zainaugurowało rokiem akademickim 1961/1962 w Punkcie Konsultacyjnym PWSM z Poznania. W 1981 roku Punkt przekształcono w Filię Akademii Muzycznej z Poznania. Od 2004 roku Filia prowadzi zajęcia na dwóch samodzielnych wydziałach.
Dodatkowe atuty:

 • zaplecze socjalne dla studentów (akademiki)
 • zajęcia w-f odbywają się na basenie Akademii Morskiej
 • współpraca z Wydziałem Kultury Miasta Szczecina
 • wymiana Socrates-Erassmus
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Wydział Edukacji Muzycznej organizuje kurs przygotowawczy dla kandydatów na I rok studiów. W ramach kursu, prowadzonego przez wykładowców Akademii Muzycznej odbywać się będą zajęcia z:
 • DYRYGOWANIA
 • EMISJI GŁOSU
 • KSZTAŁCENIA SŁUCHU


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u