Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
WWW: www.pwsz.eu
E-mail: sekretariat@pwsz.eu
Adres: ul. Bydgoska 50, Dziekanat ul. Wojska Polskiego 99, WAŁCZ.
Telefon: Sekretariat (067) 250 01 87, Dziekanat (067) 259 91 62.
Fax: (067) 250 01 87.
Data powstania: 1 lipca 2004.
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

Studia inżynierskie o specjalnościach:
 • logistyka przemysłowa
 • programowanie obrabiarek i urządzeń technologicznych
 • inżynieria i eksploatacja pojazdów samochodowych
Studia licencjackie o specjalnościach:
 • wychowanie fizyczne
 • specjalność nauczycielska z dodatkowym uprawnieniem do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej
 • analiza rynku usług finansowych
 • audyt i controlling
 • finanse i rachunkowość podmiotów gospodarczych
 • finanse publiczne
 • informatyka i ekonometria
 • specjalność nauczycielska z dodatkowym uprawnieniem do nauczania podstaw przedsiębiorczości
 • informatyka menedżerska
 • filologia angielska - specjalność asystent językowy
 • filologia angielska - specjalność nauczycielska z dodatkowym uprawnieniem o nauczania podstaw przedsiębiorczości
 • filologia niemiecka - specjalność asystent językowy
 • filologia niemiecka - specjalność nauczycielska z dodatkowym uprawnieniem o nauczania podstaw przedsiębiorczości
 • filologia rosyjska - specjalność asystent językowy
 • filologia rosyjska - specjalność nauczycielska z dodatkowym uprawnieniem o nauczania podstaw przedsiębiorczości
Tryby prowadzenia zajęć:

studia stacjonarne, studia niestacjonarne.
Opis szkoły:

Państwowa Wyższ Szkoła Zawodowa jest uczelnią, która kładzie nacisk na zdobywanie wiedzy teoretycznej a zwłaszcza na praktyczne umiejętności. Kształcimy młodzież na kierunkach pożądanych przez pracodawców, gdyż ścisle z nimi współpracujemy.
Dodatkowe atuty:

Kadra naukowa ze znanych ośrodków naukowych: Uniwersytet Poznański, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Politechnika Koszalinska. Wysokie stypendia. Praktyki w kraju i poza granicami Polski. Organizacje studenckie.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Studia podyplomowe
 • Rachunkowość (studia prowadzone we współpracy z Instytutem Rachunkowości Uniwersytetu Szczecinskiego)
 • Finanse i polityka lokalna
 • Nauczanie języka obcego na poziomie wczesnoszkolnym)


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u