Bez tytułu 1

gramatyka

słownictwo

Budowa zdania
Um...zu czy damit
Przyimki z celownikiem
Przyimki z biernikiem
Imiesłowy
Partykuły
Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone
Bezokolicznik z 'zu' i bez 'zu'
Pisownia wyrażeń
Czasownik lesen
Czasy przyszłe
Czasowniki mocne i nieregularne
Einander
Różnice w użyciu SCHAFFEN
"ss" czy ß?
Rzadko używane przyimki
Przymiotniki, których się nie stopniuje
Man czy ein?
Czasownik mocny, czasownik słaby
Czas przeszły Perfekt
Czas zaprzeszły
Odmiana czasowników przez osoby
Zaprzeczenie
Stopniowanie przymiotników
Czasowniki zwrotne
Czasowniki modalne
Rzeczowniki złożone
Zaimek
Tryb rozkazujący
Przypadki
Rodzaj rzeczownika
Rodzajniki
Liczba mnoga
statystyka

Totolotek Online. COPYRIGHT © ERIM , Blog marketing, MATEMATYKA, PROGRAMY MATEMATYCZNE